Handel stapt naar rechter om tarieven FloraHolland

Groothandels in bloemen en planten spannen een rechtszaak aan tegen FloraHolland. De bloemenveiling heeft de handelstarieven eenzijdig verhoogd, terwijl daar toestemming van de groothandels voor nodig is.

Tijdens een ledenvergadering van groothandelsvereniging VGB is besloten om wederom een rechtszaak te beginnen tegen FloraHolland. Vorig jaar is hetzelfde gebeurd toen de veiling eenzijdig de tarieven aanpaste. Destijds bond FloraHolland in en stelde de veiling de tariefwijziging een jaar uit, terwijl er opnieuw onderhandeld werd met de handel.

Aanzienlijke prijsverhoging
De groothandels wezen de nieuwe tarieven echter af, omdat ze volgens de VGB “voor circa 60% van de klokkopers een aanzienlijke prijsverhoging betekenen”. FloraHolland besloot daarop de tarieven eenzijdig te veranderen. De handel wijst erop dat in de veilingreglementen staat dat een tariefwijziging de goedkeuring moet hebben van de VGB-handelscommissie, en stapt daarom weer naar de rechter.

Op macht en dwang gebaseerd
De VGB-leden vinden het zeer kwalijk dat ‘procedures en afspraken over de vaststelling van tarieven al jarenlang worden genegeerd’. De VGB noemt de tariefverandering “ondoordacht, onevenwichtig en bovendien eenzijdig” en begrijpt niet waarom FloraHolland weer de confrontatie met haar klanten zoekt. De handelsorganisatie spreekt zelfs van een “op macht en dwang gebaseerde verdeel- en heerspolitiek”.

Bron: VGB