Hippe Hippeastrum

Het bolgewas Hippeastrum telt ruim zeshonderd cultivars die opvallen door hun vaak grote bloemen. De naam Hippeastrum, die ‘ridderster’ betekent, slaat waarschijnlijk op de stervormige bloemen van de eerste soorten. In winters bloemwerk is de bloem een hippe verschijning. In de bloemensymboliek staat Hippeastrum voor ‘trots en betoverende schoonheid’.