Hortipoint Ik hoop dat Royal FloraHolland snel duidelijkheid geeft

  Ik hoop dat Royal FloraHolland snel duidelijkheid geeft

  0

  De tijd dat men de afzet van bloemen en planten trachtte te bevorderen door dan eens hier en dan eens daar iets te doen aan reclame, ligt – gelukkig – al weer lang achter ons. Gelukkig kunnen wij stellen, dat met het toenemen van de bereidheid van de vakgenoten om gezamenlijk méér te doen aan afzetvergroting – iets waarvan de noodzaak zonneklaar is – reclame een deugdelijker basis heeft gekregen.’

  Bij het opschonen van de VGB-archieven lopen we tegen leuke en leerzame vondsten aan. Bovenstaande heb ik opgetekend uit het ‘Orgaan van de Federatie van de Groothandel in Bloemkwekerijproducten’ dat in september 1971 is verschenen. Hierin is onder andere verslag gedaan van de activiteiten van de Commissie Onpersoonlijke Reclame van het Productschap voor Siergewassen. Deze Commissie bestaande uit ‘deskundige reclamespecialisten’ stelde zich ten doel om ’de incidentele activiteit van het kopen van bloemen en planten te leiden in de richting van een regelmatige, steeds terugkerende, wekelijkse activiteit’. Telers en handelaren financierden deze activiteiten.

  Blijft nodig consument te verleiden
  Productie en handel zijn in de afgelopen 50 jaar enorm veranderd. De schrijver uit 1971 zou de sector niet meer herkennen. Bepaalde discussies zijn echter nog steeds actueel. Over nut, noodzaak en financiering van collectieve promotie wordt nog steeds gesproken. De verbouwing van BBH tot BBH 2.0 is zo goed als afgerond. En nu staat de wijze van innen van de broodnodige euro’s opnieuw ter discussie.

  Steven van Schilfgaarde CEO van Royal FloraHolland (RFH) vraagt zich hardop af, en dat snap ik ergens wel, of RFH wel de geëigende en enige instantie moet zijn die een heffing voor dit doel oplegt aan zowel kopers als verkopers. Om een heffing te voorkomen zouden kwekers en handelaren via andere platformen afrekenen en dat zou uiteindelijk ten koste van de omzet van RFH gaan. Een ‘level playing field’ is op deze manier ver te zoeken, aldus Van Schilfgaarde. Hij zegt niet dat collectieve promotie geen nut heeft. Dus als RFH daadwerkelijk met het innen zou stoppen, is het zaak snel met alle betrokkenen om tafel te gaan teneinde alternatieven voor het innen van de gelden uit te werken.

  Ik hoop dat RFH snel duidelijkheid geeft, want het blijft mijns inziens nodig de consument te verleiden om ‘vaker een bloemetje mee te nemen’.

  Reageer op dit artikel

  avatar