Kleine winkelbedrijven minder optimistisch

Kleinere bedrijven, met name in de detailhandel, zijn een stuk minder optimistisch in hun omzet- en winstverwachting dan (middel)grote bedrijven. Vooral zelfstandigen en ondernemers zonder personeel zijn nog getemperd in hun verwachtingen.

Dat stelt Panteia/EIM in het onderzoek Stemming onder ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Ondernemers met een kleine bedrijf (minder dan tien werknemers) verwacht 26% een stijging van de omzet en 31% stijging van de winst. Bij middelgrote bedrijven (meer dan tien werknemers) is dat percentage respectievelijk 46% en 50%.
Oorzaak van het achterblijvende optimisme onder de kleine ondernemers is onder meer het feit dat zij zich toeleggen op de binnenlandse markt. Deze markt blijft achter ten opzichte van de exportmarkt.

Detailhandel
Ondernemers die gericht zijn de op de buitenlandse handel en de zakelijke markt, zijn het meest optimistisch. De ondernemers in de industrie, groothandel, transportsector en de communicatiesector zijn bovengemiddeld optimistisch. Mkb-ondernemers die sterk afhankelijk zijn van consumentenbestedingen, zijn nog het meest pessimistisch; dit zijn met name de ondernemers in de detailhandel, de autosector en de persoonlijke dienstverlening.

Bron: Panteia/EIM
Foto: Ingimage