Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland

Nico van Ruiten is aangesteld als Programmaregisseur Energieakkoord van de Greenport. Vanaf 1 maart zal hij de uitvoering van het in oktober ondertekende Energieakkoord op zich nemen. Dit houdt in dat hij onder meer deelprojecten coördineert, zorg zal dragen voor aantrekken van extra financiële middelen en werkt aan het vergroten van het regionale draagvlak voor het Energieakkoord. Van Ruiten was voorheen onder meer voorzitter van LTO Glaskracht Nederland.

In oktober ondertekenden 36 partijen het Energieakkoord van de Greenport. Met dit akkoord maakt de Greenport de ambities concreet om in 2030 haar doelen te behalen op het gebied van uitstoot van schadelijke stoffen (CO2 en stikstof), verduurzaming en energieverbruik.

Van Ruiten was tien jaar voorzitter van LTO Glaskracht Nederland en is verbonden aan Energie Transitie Partners als kwartiermaker voor een Warmte Systeem Westland. „Ik wil mijn ervaring en kennis graag inzetten voor verdere energieverduurzaming van de Greenport. Niet alleen in de primaire glastuinbouw, maar juist ook bij handels- en verwerkingsbedrijven en in relatie met woningbouw en bedrijventerreinen. Want bij een integrale benadering is de meeste winst te behalen.”

Greenport West-Holland is het regionale samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster en aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, onder meer op het gebied van duurzame energie en voeding en gezondheid.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties