Nationale Boomverzorgingsdag heeft thema ’Weerbare Bomen’

  IPC Groene Ruimte organiseert op 21 maart voor de tweede keer de Nationale Boomverzorgingsdag, het thema dit jaar is ’Weerbare Bomen’. Het programma bestaat uit een aanbod van workshops, demonstraties en voorlichtingssessies.

  De deelnemers bepalen bij hun inschrijving welke onderdelen er werkelijk doorgang vinden en welke niet. Elke bezoeker kan zich aanmelden voor 4 workshops. Bij voldoende belangstelling gaat een onderdeel ook daadwerkelijk door. Bij veel belangstelling zullen er zelfs meerdere sessies zijn.

  De volgende workshops staan op het programma:

  Klimaatbestendige bedrijfsvoering & fleetmanagement (Arian Essenstam – Husqvarna en Ivo de Groot  – Wolterinck)
  Het veranderende klimaat heeft invloed op de manier waarop we werken. Dieselauto’s worden geweerd in binnensteden en met inschrijvingen voor projecten word het steeds belangrijker dat je als bedrijf kan aantonen dat je ’duurzamer’ werkt. Het gebruik van accugereedschap is niet meer weg te denken uit de praktijk, dit zal alleen maar meer worden. Essenstam zal vanuit de techniek vertellen wat de ontwikkelingen op dit moment zijn en De Groot vanuit de praktijk. (ETW: Veiligheid bij werken aan bomen – 2 punten)

  Nieuw van Stihl – demo én zelf proberen MS 500i (Rik van Drielen – Stihl)
  Dit jaar komt Stihl met de allereerste motorzaag met injectiemotor, de MS500i, dit heeft geresulteerd in een bijzonder sterke en snelle zaag! Tijdens deze workshop zal Rik vertellen hoe de zaag en de technologie precies werkt. Naast de uitleg is er ook de mogelijkheid om de zaag zelf uit te proberen en te ervaren. (ETW: Veiligheid bij werken aan bomen – 2 punten)

  Bomen en weersomstandigheden, de gevolgen van afgelopen zomer (Ute Sass-Klaassen -Wageningen University & Research)
  Afgelopen zomer was een uitzonderlijke zomer, veel warmte en vrijwel geen neerslag. Wat zijn de gevolgen voor de bomen, heeft dit op de lange termijn nadelige gevolgen? Wat als dit de nieuwe standaard word, zijn onze ’Nederlandse’ bomen hier wel tegen opgewassen? (ETW: Anatomie en fysiologie – 2 punten)

  i-Tree, stijgende temperaturen & stijgende baten (Dorien Nooitgedagt – BTL Bomendienst)
  De laatste jaren is i-Tree ontwikkeld voor de Nederlandse situatie. Inmiddels zijn er twee pilotprojecten geweest met in totaal 14 gemeenten en zijn de eerste ervaringen opgedaan. Wat zijn de mogelijkheden met i-Tree en zal dit positieve gevolgen hebben voor de groene en maatschappelijke baten van bomen? (ETW: Bomen en wet – 2 punten)

  Climate change and tree management in the city of London (EN) (John Parker – Transport for London)
  Parker zal uitleggen hoe het boombeheer in Londen is georganiseerd en hoe praktische zaken, onder meer de coördinatie tijdens een storm, worden geregeld. Ook zal Parker ingaan op de vraag hoe ze zich in Londen voorbereiden op het veranderende klimaat. De presentatie zal in het Engels gegeven worden. (ETW: Bomen en wet – 2 punten)

  Ontwikkeling van klim- en afvangmaterialen (Thijs Booij – Safety Green)De ontwikkelingen van klim en afvangmaterialen gaan snel, SRT, bolders, gordels, etc.. Booij zal de laatste ontwikkelingen toelichten, bijvoorbeeld de nieuwe Petzl zig-zag die geschikt is voor gebruik in een SRT setup maar ook andere ontwikkelingen komen uitgebreid aan bod. (ETW: Veiligheid bij werken aan bomen – 2 punten)

  Innovaties in groeiplaatsvoorzieningen en waterbeheer voor bomen en groen in een stedelijk gebied (Erwin van Herwijnen – Tree Ground Solutions)
  Om bomen en groen de kans te geven deze ecologische, economische en klimatologische functies te vervullen, is het belangrijk om aan de randvoorwaarden van gezonde groeiplaats te voldoen. Van Herwijnen is specialist op het gebied van groeiplaatsinrichtingen en vertelt wat bomen in een stedelijke omgeving eisen en gaan eisen met de veranderende omstandigheden tevens vertelt hij over de mogelijkheden en welke technieken er zijn om duurzame groeiplaatsen in te richten. (ETW: Groeiplaats en bodem – 2 punten)

  Stormschade ruimen 2.0 (Kees Weijtmans – Boomrooierij Weijtmans b.v.
  Cees Schreuder – ERES Boomverzorging & Alfred van Donselaar – van Donselaar Boom, Bos en Landschapsverzorging & Robert Wellink – Wellink Equipment)
  Het ruimen van stormschade is een van de meest gevaarlijke werkzaamheden in de boomverzorging, elke boomverzorger krijgt hier mee te maken. De trend in de boomverzorging is dat er steeds meer gebruik word gemaakt van machines tijdens het ruimen van stormhout. Wanneer is welke machine waar inzetbaar en voor welk type werk kan ik deze gebruiken en hoeveel tijd kan je er mee besparen? Dit zal een praktische workshop zijn waarvan het merendeel buiten zal plaatsvinden. (ETW: Veiligheid bij werken aan bomen – 2 punten)

  Stormen, graafmachines, droogte – bomen onder druk Jan Hilbert (Senior boomtechnisch adviseur/ eigenaar) – Dendrologic
  Hilbert zal ingaan op vragen rond risicovolle bomen. Wanneer is een risico wel of niet aanvaardbaar en waarom? Daarnaast zal hij vertellen over recente ervaringen rond boomvraagstukken binnen grootschalige projecten waar steeds meer gewerkt wordt met UAV-GC contracten. In het derde onderdeel van de workshop zal Hilbert ingaan op het monitoren van bodemvocht. De bodemvochthuishouding is niet alleen bij bemalingen een belangrijk thema, maar vraagt ook door de klimaatsveranderingen extra aandacht. (ETW: Veiligheid bij werken aan bomen – 2 punten)

  Toekomstbestendig bomenbestand (Wouter Baack – Gemeente Almere)
  In Almere wordt hard gewerkt aan het toekomstbestendig maken van het bomenbestand. In deze workshop zal Baack vertellen hoe de gemeente Almere dit aanpakt en waarmee ze rekening houden. Welke soorten worden er gekozen en waarom word er voor bepaalde soorten gekozen? (ETW: Bomen en wet – 2 punten)

  Storm, klimaat en de zorgplicht (Jilles van Zinderen – Manzlegal)
  Wanneer worden bepaalde weersomstandigheden gedefinieerd als storm en wanneer is dit overmacht? Ook het veranderende klimaat zal voor de nodige verandering zorgen bij onze stadsbomen, wat is de invloed op de zorgplicht als het gaat om ’voorzienbare’ gebreken? Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden zal Van Zinderen dit inzichtelijk maken. (ETW: Bomen en wet – 2 punten)

  Eikenprocessierups, dennenprocessierups en biologische bestrijding plaagdieren (Ad van Bruggen – Biocontrole)
  Van Bruggen zal ingaan op de ontwikkelingen van de eikenprocessierups in het afgelopen jaar en zal tevens vooruit blikken naar volgend jaar. Ook de bestrijding van de eikenprocessierups zal aan bod komen. Naast de eikenprocessierups krijgen we waarschijnlijk ook te maken met de dennenprocessierups, Van Bruggen zal ingaan op de levenswijze en biologie van de rups en besteedt daarnaast aandacht aan biologische bestrijding van plaagdieren en nieuw in 2019, biologische bestrijding van teken. (ETW: Ziekten en aantastingen – 2 punten)

  Urban Tree & Forest Management (Rob Borst  – IPC)
  De ontwikkeling van de leefomgeving en bijbehorende processen gaan snel. Belangrijke thema’s zijn klimaat, duurzaamheid, biodiversiteit, veiligheid, smart, data, circulair, schoon, gezond en groen. Om in dit woud van ontwikkeling de groene draad te behouden heeft IPC de boom en de mens centraal gezet in de ontwikkeling van haar opleidingen & trainingen. De opleiding ETW heeft in dit kader al een nieuwe vorm gekregen. Aan de opleiding ETT wordt volop gewerkt. In 2020 staat volledig vernieuwde doorlopende leerlijn Urban Tree en Forest Management gepland met ETM als nieuwe loot aan de stam. (ETW: Bomen en wet – 2 punten).

  Informatie
  De Nationale Boomverzorgingsdag zal gehouden worden op 21 maart van 08.30 – 16.15 uur bij IPC Groene Ruimte, Koningsweg 35 te Arnhem. Voor meer informatie en inschrijven voor de Nationale Boomverzorgingsdag 2019, klik hier.

   

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties