Nieuw gesprek CAO: veranderingen gaan door per 1 juli

Vanwege de coronacrisis is VBW opnieuw het gesprek aangegaan met vakbond AVV, omdat de brancheorganisatie in veel gevallen een positieve omzetontwikkeling ziet. Daarom is afgesproken de veranderingen in de CAO per 1 juli 2020 ‘gewoon’ door te zetten. Omdat het moeilijk te voorspellen is welke economische gevolgen er nog gaan komen, komt er in het najaar een vervolgoverleg. Dan wordt besloten of er vervolgstappen in de CAO kunnen worden gezet.

Eind februari van dit jaar hebben VBW en AVV een nieuwe arbeidsvoorwaarden-CAO voor de gespecialiseerde bloemendetailhandel gesloten. De ingangsdatum van deze nieuwe CAO is 1 januari 2020, maar de echte effecten van de gemaakte afspraken zullen merkbaar gaan worden vanaf 1 juli, omdat dan de loontabel verandert. Overige belangrijke afspraken betreffen vooral de periode vanaf 1 januari 2021 en verder. VBW meldt dat in het najaar een vervolgoverleg komt. Dan wordt gesproken over de economische gevolgen van de coronacrisis en of die van invloed zijn op de vervolgstappen in de CAO.

Toekomstgerichte CAO

VBW en AVV hebben over navolgende hoofdthema’s afspraken gemaakt:

  1. Looptijd cao:

De looptijd is van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022.

  1. Studiebudget:

Per 1-1-2021 heeft iedere medewerker recht op een studiebudget van 0,5% van het jaarinkomen.

  1. Invoering tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer:

Per 1-1-2021 ontvangen medewerkers een reiskostenvergoeding van € 0,15/km vanaf de 11e kilometer (enkele reis).

  1. Aanpassing salarisschalen, inkomensontwikkeling:

Algemeen: ieder half jaar wordt het loongebouw herzien en aangepast met de procentuele stijging van het minimumloon; daarnaast zal tussentijds ook tweemaal een eenmalige uitkering worden toegepast.

Per 1 juli 2020: de salaristabel wordt aangepast met de nog toe te kennen salarisstijging van 1,1% van 1 januari j.l. (m.u.v. groep A), de salarisstijging per 1 juli 2020 van 1,6% en een kleine correctie van de salaristabel i.v.m. oplossing van een pensioendiscussie (variërend % van 0 tot 0,8%).

  1. Normale arbeidsduur:

Vanaf 1 januari 2021 wordt de normale arbeidsduur in de branche een 40-urige werkweek.

  1. Overige zaken (per 1 januari 2020):

De verdeling van de pensioenpremie werkgevers/werknemers sluit aan bij de ‘normale’ verdeling van de pensioenlasten, met verwijzing naar Pensioenfondsdetailhandel.

Afspraken m.b.t. overwerk/jaarurenmodel worden WAB-proof gemaakt (waardoor wordt voorkomen dat ook voor vaste medewerkers een extra WW-toeslag van 5% wordt opgelegd).

Er komt een voorlichtings-/promotiecampagne voor veilig en gezond werken.

Tegemoetkoming stagematerialen BOL/BBL-leerlingen wordt 30 euro per week (verkoopwaarde incl. btw).

  1. Algemeen verbindend verklaring

Uiteraard willen we bereiken dat de nieuwe arbeidsvoorwaarden-CAO van toepassing is voor alle bedrijven en alle medewerkers in de branche.

Bron: VBW | Foto: Shutterstock

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties