Salaristabellen bij nieuwe cao

Bij de onlangs afgesloten Cao voor de Gespecialiseerde Detailhandel in Bloemen en Planten, horen drie nieuwe salarisschalen. De eerste geldt per 1 juli 2015, de tweede is vanaf 2016 van toepassing en de derde vermeldt de uurlonen vanaf 1 januari 2017.

Wat de uurlonen per schaal, per leeftijd zijn, is hier te vinden.