SMK: toenemende impact keurmerken in 2020, wel financieel verlies

Bij SMK heeft in 2020 de groei van voorgaande jaren doorgezet. Ook internationaal is Stichting Milieukeur steeds meer actief, zoals de introductie van het keurmerk Sustainable Florist vorig jaar. De investeringen leverden een negatief financieel resultaat op, wat volgens de organisatie de komende jaar weer zal worden aangevuld.

In de plantaardige sector is het aantal keurmerkhouders van On the Way to PlanetProof met 15% gestegen naar 1.679. In een aantal belangrijke teelten bedraagt het aandeel van dit keurmerk nu al 47% van het Nederlands landbouwareaal. Die groei vraagt niet alleen van SMK een stevige financiële inspanning (met een verlies tot resultaat), maar vooral ook van haar keurmerkhouders – de boeren en tuinders -die in veel gevallen de meerwaarde van inspanningen voor verduurzaming nog niet ontvangen.

De groei komt ook voort uit het steeds meer internationaal opereren van SMK. Zo werd in 2020 het keurmerk Sustainable Florist geïntroduceerd als internationale naam en logo van de Barometer Duurzame Bloemist. Vanuit verschillende Europese landen is er belangstelling en zijn de eerste gesprekken gevoerd.

Ook de belangstelling voor de Milieuthermometer voor zorginstellingen en ziekenhuizen nam in 2020 toe naar bijna 300 gecertificeerde organisaties. En daarnaast faciliteert SMK voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Financiën het Register Groenverklaringen. In totaal 10.622 kavels werden aangemeld voor duurzame en innovatieve nieuwbouwprojecten.

Financieel verlies

De financiële resultaten over 2020 weerspiegelen de groei van SMK. Over de hele linie heeft de organisatie afgelopen jaar stevig geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van de programma’s, en daarmee ook in de impact op het gebied van verduurzaming. ‘De investering in personele capaciteit, automatisering en onderzoek brengt wel met zich mee dat de kosten verder zijn gestegen, terwijl de inkomsten uit afdrachten nog achterblijven. De lasten lopen voor een deel voor de baten uit’, aldus SMK. Het financiële resultaat over 2020 is hierdoor negatief: In de exploitatie leed zij een verlies van € 113.000. ‘In 2021 zien wij weer kans de reserves aan te sterken en die trend zal naar verwachting de komende jaren doorzetten.’

Bron en beeld: SMK

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties