Strijd om verstransport van en naar het Verenigd Koninkrijk

De Crisisorganisatie Corona Tuinbouw roept de politiek met klem op absolute prioriteit te geven aan het openhouden van het bestaande ferry transport en waar mogelijk mee te werken aan uitbreiding van de capaciteit daarvan. Daarnaast vraagt de crisisorganisatie om, vanwege de bederfelijkheid van bloemen, planten en groenten, voorrang te geven aan het transport van versproducten. Ook wordt aandacht gevraagd om maximale zorg te besteden aan de mogelijkheden voor gestrande chauffeurs om huiswaarts te keren.

Het crisisteam vindt het tevens zeer belangrijk druk op Frankrijk uit te oefenen om zo tot snelle openstelling van de tunnel tussen Calais en Dover. Daarover is reeds crisisberaad in Brussel. De tunnel is door de Franse maatregelen sinds zondagavond 20 december niet bruikbaar. Dit zet grote druk op de capaciteit van de veerboten tussen België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk die nog wel varen voor het vrachtverkeer. Naast de drukte die al bestond vanwege de aanstaande Brexit leidt dit voor Nederlandse bedrijven tot grote problemen in de import en export van tuinbouwproducten van en naar Engeland.

De beschikbaarheid van het ferry transport is voor veel tuinbouwbedrijven cruciaal. En het wegvervoer door de tunnel beslaat ruim 50% van het totale transport van versproducten naar het Verenigd Koninkrijk. Engeland is, na Duitsland, de tweede afnemer van versproducten uit Nederland en vertegenwoordigt een exportwaarde van bijna 2,5 miljard Euro per jaar.

Problemen kunnen fors oplopen

De Taskforce Logistiek, onderdeel van de crisisorganisatie, met betrokkenen vanuit de relevante brancheorganisaties in de tuinbouw, en het ministerie van LNV hebben maandagmiddag 21 december de gevolgen van de grenssluiting tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk geïnventariseerd. Diverse bedrijven die in hun transport afhankelijk zijn van de tunnel zijn op dit moment al geraakt door de sluiting. De Taskforce verwacht dat voor alle bedrijven in de tuinbouwketen met activiteiten richting het Verenigd Koninkrijk de problemen de komende dagen fors op kunnen lopen. Een langere sluiting van de tunnel kan leiden tot enorme (prijs)druk op het ferry transport. Ook de beschikbaarheid van voldoende chauffeurs voor de komende tijd is een zorg, vanwege de corona maatregelen en een mogelijke quarantaineperiode als zij terugkomen uit het VK.

Uitgebreide eerste reacties van handelaren over het moeilijke transport van siergewassen naar het VK lees je hier

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties