Uitbreiding voor Luna Sensation

  De toelating van Luna Sensation is uitgebreid in diverse boomkwekerijgewassen. Stroby heeft bij de herregistratie extra gebruiksrestricties gekregen, zo laat het Ctgb weten.

  Het schimmelbestrijdingsmiddel Luna Sensation is na een uitbreiding van de toelating ook inzetbaar in diverse bedekte en onbedekte teelten van boomkwekerijgewassen en vaste planten. Binnen de toelating worden ook meerdere gewassen buitengesloten. Om te zien of het in een specifieke teelt mag worden toegepast kan de actuele toelating worden geraadpleegd op de site van het Ctgb.
  De uitbreiding is tot stand gekomen door het Fonds Kleine Toepassingen.

  Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft op haar collegevergadering van 23 november ook Quickphos een toelating verleent. Het middel op basis van de werkzame stof aluminiumfosfide wordt toegelaten als mollen- en woelrattenbestrijdingsmiddel door middel van begassing (fumigatie) in fruitgewassen en boomkwekerijgewassen.

  Herregistratie
  Het middel Stroby WG op basis van de werkzame stof kresoxym-methyl mag na de herregistratie onder andere worden toegepast in de teel van vruchtbomen en onderstammen van appel en peer. Bij de herregistratie zijn op het gebruiktsvoorschrift wel nieuwe restricties opgenomen ter bescherming van oppervlakte water en grondwater in onbedekte teelten.