Uitkomst enquête: Meer recirculerende teeltsystemen in regio Boskoop

  De droogte van de afgelopen periode laat zien dat boomkwekerijen in de regio Boskoop die niet recirculeren kwetsbaar zijn. Als de kwaliteit van het oppervlaktewater afneemt, hebben zij geen alternatieven. Het is daarom te verwachten dat er meer gebruik gemaakt gaat worden van recirculerende teeltsystemen.

  Dat is een van de vele conclusies uit de enquête die de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop afgelopen zomer onder kwekers heeft gehouden. De conclusies zijn gebaseerd op 140 reacties van de naar schatting 350 actieve boomkwekerijen in het gebied.

  Wateropvang

  In het rapport wordt de verwachting uitgesproken dat er in de toekomst meer zal worden gerecirculeerd. Dat heeft op zijn beurt weer gevolgen voor de wateropvang in de regio omdat daarmee de verharde oppervlakte ook weer groeit. Ook los van deze ontwikkeling vraagt het aanleggen van voldoende wateropvang voortdurend om aandacht, wordt in het rapport geconcludeerd.

  Beeld

  De enquête van afgelopen zomer is een vervolg op een inventarisatie van de toekomstplannen van bedrijven die de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop eerder samenstelde. De twee onderzoeken beogen een beeld te geven van de ontwikkeling in de boomkwekerij en de gevolgen daarvan in de ruimtelijke ordening. De belangenbehartiging gebruikt deze informatie om bij overheden te pleiten voor een beleid dat inspeelt op de ontwikkeling van bedrijven.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties