Veel kritiek op plannen voor aanpassing Participatiewet

  Er klonk woensdag in de Tweede Kamer veel kritiek op de plannen van staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de Participatiewet aan te passen. Alleen de werkgeversorganisaties zijn voorzichtig positief.

  Woensdag werd in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek gehouden over de aanpassing van de Participatiewet. Het kabinet wil de huidige loonkostensubsidie, waarbij de werkgever subsidie krijgt voor arbeidsgehandicapten, vervangen voor loondispensatie. Hierbij krijgt de werknemer onder het minimumloon betaalt, en moet zelf het salaris aanvullen door een uitkering aan te vragen bij de gemeente.

  Nadat dinsdag uit CPB-berekeningen al bleek dat de nieuwe maatregel niet tot veel extra banen voor arbeidsgehandicapten zal leiden, kwamen woensdag diverse organisaties met forse kritiek op de plannen.

  Cedris

  Cedris, de brancheorganisatie voor SW-bedrijven, roept het kabinet op om af te zien van loondispensatie: „De huidige voorstellen van de regering dragen naar onze mening níet bij aan het inrichten van een eenvoudig, eerlijk en transparant systeem van looncompensatie. Administratieve lasten worden verschoven en salaris-ongelijkheid wordt geïntroduceerd.”

  Vereniging Nederlandse Gemeenten

  De Vereniging Nederlandse Gemeenten vindt dat de huidige regeling meer tijd moet worden gegeven, en is tegen een nieuwe systeemverandering: „De onzekerheid die de voorgenomen systeemwisseling met zich mee brengt kan de inmiddels ingezette positieve ontwikkeling naar participatie belemmeren. In de afgelopen periode zijn er voortdurend aanpassingen aan wet- en regelgeving geweest, die telkens leidden tot aanpassingen aan werkwijze en systemen en tot gewijzigde voorlichting aan zowel cliënten als bedrijven. Het is de vraag of werkgevers, en ook cliënten, hierop zitten te wachten.”

  FNV

  FNV is vooral kritisch over het plan om werknemers onder het minimumloon te betalen: „De FNV acht het onwaardig om mensen met een arbeidsbeperking onder het minimumloon te betalen in onze welvarende maatschappij. Het leidt niet tot een inclusieve arbeidsmarkt. Het is principieel onjuist om mensen die naar vermogen werken te behandelen als bijstandsgerechtigden met een aanvullend inkomen.”

  VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO

  Alleen werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO tonen zich positief over de voorgenomen maatregel: „VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO zien loondispensatie als één van de instrumenten om een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking te bereiken. Essentieel is dat het voor werkgevers eenvoudiger wordt om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Wij verwachten dat loondispensatie bijdraagt aan deze doelstelling om meer mensen aan het werk te helpen.”

  Namens de werkgeversorganisaties zei Harry van de Kraats woensdag in de Kamer dat de ondernemers evenwel openstaan voor alternatieven voor loondispensatie. Belangrijkste is dat de regelgeving voor werkgevers eenvoudiger wordt.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties