Werkgeverslijn beantwoordt recordaantal vragen

    Agrarische ondernemers stelden nog nooit zoveel vragen over werkgeverschap als afgelopen jaar. Dat constateert de Werkgeverslijn land- en tuinbouw, het aanspreekpunt voor alle agrarische werkgevers.

    In 2016 kreeg de Werkgeverslijn 4440 vragen binnen, 14% meer dan in 2015. De vele wettelijk veranderingen rond werkgeverschap en het overeenkomen van drie nieuwe cao’s zijn waarschijnlijke de verklaring voor deze toename.

    Werkgeverschap is nog nooit zo ingewikkeld geweest als nu. „Er is afgelopen jaar wettelijk gezien veel veranderd. Denk aan het afschaffen van de VAR voor zzp’ers, de uitzonderingen op de ketenbepaling in de Wet Werk en Zekerheid en de Wet Aanpak Schijnconstructies waardoor geen inhoudingen en verrekeningen meer mogen plaatsvinden met het loon”, aldus Diana Eleveld van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw.

    Tegelijkertijd ziet de Werkgeverslijn ook dat agrarische werkgevers hun zaken graag goed willen regelen. Dit veroorzaakt een stroom aan telefoontjes van agrarische ondernemers.