Willem Lageweg verlaat MVO Nederland

Willem Lageweg (1951) neemt komende zomer na tien jaar afscheid van MVO Nederland. Lageweg, nu nog directeur, maakte dit bekend op het Nieuwjaarsevent van MVO Nederland op 21 januari.

Lageweg trad op 1 april 2006 aan als directeur van MVO Nederland. Daarvoor was hij als bestuurslid medeoprichter van deze kennis- en netwerkorganisatie. Onder zijn leiding groeide de organisatie met 2.250 aangesloten bedrijven en organisaties uit tot het grootste MVO bedrijvennetwerk van Europa. Na zijn afscheid zal Willem Lageweg zich als adviseur en bestuurder blijven inzetten voor de transitie naar een duurzame en inclusieve samenleving.

Duurzaam

De focus van MVO Nederland ligt op het versnellen van de omslag naar een duurzaam en toekomstbestendig bedrijfsleven. Daartoe wordt het bedrijfsleven ondersteund in thema’s als klimaatneutraal ondernemen, circulair ondernemen, arbeidsparticipatie en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met het meerjarenprogramma Ambitie 2020 wil MVO Nederland ons land positioneren als wereldvoorbeeld van een circulaire en inclusieve economie.

Bron en foto: MVO Nederland