Geschil rond verven orchidee verhard

  Klanten van VG Colours uit De Lier zijn onlangs benaderd door het Rotterdamse bedrijf HE Licenties/Hanson Uitgevers omdat zij inbreuk zouden maken op hun patent. Van inbreuk is geen sprake, zegt de directie van VG Colours. Rechtzaken over dit onderwerp zien zij met vertrouwen tegemoet.

  Afnemers van VG Colours lezen in het schrijven van HE Licenties/Hanson Uitgevers dat zij inbreukmakende planten hebben ingekocht / verkocht / geëxporteerd. Als voorbeeld wordt genoemd de Phalaenopsis Royal Blue. Deze brief bevat zowel een sommatie als een aansprakelijkstelling. Stop met het aankopen, verkopen, te koop aanbieden, transporteren en op voorraad houden van een plant die aan de kernmerken van het octrooi (details zijn in een bijlage meegestuurd). Daar komt het op neer. Afnemers van onderhavige planten zijn volgens HE Licenties/Hanson Uitgevers mede- en schadeplichtig aan inbreuk op een octrooi. „Door ons schrijven weten ze dat nu”, stelt de heer Van der Kaaden van deze partij.

  Jarenlang een geschil

  VG Colours en HE Licenties/Hanson Uitgevers hebben al enkele jaren een geschil omtrent een patent op een techniek voor het verven van orchideeën. Op 19 juni 2019 stelde de rechter dat VG Colours schadeplichtig is en niet meer mag verven op de wijze zoals dat in het patent van HE Licenties/Hanson Uitgevers is omschreven. Volgens de heer Van der Kaaden van laatstgenoemde partij is dat wel gebeurd de afgelopen maanden. VG Colours stelt dat zij verschillende kleurtechnieken gebruiken en geen inbreuk maken op een patent. Dat onderschrijft onder meer een octrooigemachtigde, zegt VG Colours. Van der Kaaden stelt dat op verzoek van zijn bedrijf de afgelopen maanden meerdere geverfde orchideeën van VG Colours zijn onderzocht, bij verschillende octrooigemachtigden. „We hebben het drie maanden aangekeken, maar er wordt nog steeds inbreuk gemaakt. We zijn het nu zat.”

  Publiciteit
  VG Colours zoekt middels een persbericht en een mail aan haar relaties nu ook de publiciteit. Ze vindt dat HE Licenties/Hanson Uitgevers moedwillig de relatie tussen VG Colours en zijn relaties verstoort. En HE Licenties/Hanson Uitgevers is volgens VG Colours een partij zonder kennis van de markt en zonder noemenswaardige klanten in de sierteelt. Kwekerij Cympha uit Bleiswijk is volgens Van der Kaaden een klant van het eerste uur. Daarnaast heeft HE Licenties/Hanson Uitgevers in Brazilë en de U.S.A klanten.

  Vertrouwen

  Binnenkort dient een kort geding waarin VG Colours eist dat HE Licenties/Hanson Uitgevers stopt met het benaderen van hun relaties en afnemers. En in een hoger beroep gaat VG Colours de eerder genoemde uitspraak van 19 juni 2019 aanvechten. De directie van VG Colours ziet de uitslag van het kort geding en het hoger beroep met vertrouwen tegemoet.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties