Nederland stemt voor 5 jaar langere toelating glyfosaat

  Op 9 november zal de Europese Commissie voor de zoveelste keer trachten een besluit te nemen over verlenging van onkruidbestrijdingsmiddelen met de werkzame stof glyfosaat. Nederland zal voor een nieuw voorstel, verlenging met 5 jaar, stemmen. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.

  Het Europees Parlement wil dat glyfosaat in de land- en tuinbouw wordt uitgefaseerd via een overgangsperiode van vijf jaar tot 2022. Deze afbouwstrategie is volgens Schouten juridisch niet mogelijk. Zij is wel voorstander om te werken aan alternatieven voor glyfosaat, samen met andere lidstaten en de landbouwsector. Hier wil de minister zich inzetten.

  Geen ander inzicht

  Op 15 oktober heeft een internationale groep wetenschappers onder leiding van de Wageningen Universiteit een nieuw onderzoek gepubliceerd. Hierin wordt geconcludeerd dat glyfosaat en het afbraakproduct AMPA in dermate hoge gehaltes voorkomen in landbouwgronden, dat het onverstandig is de goedkeuring van glyfosaat te verlengen. Schouten heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) gevraagd het onderzoek te beoordelen met het oog op de aangekondigde stemming over glyfosaat in het SCoPAFF. Het Ctgb stelt dat de nieuwe studie geen nieuwe inzichten biedt die aanleiding geven om Nederlandse toelatingen van glyfosaathoudende middelen te herzien en om het eerder door het Ctgb gegeven advies betreffende de verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat met 10 jaar aan te passen.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties