Onderzoek naar verwaarding reststromen

  Met reststromen van planten en bloemen zijn waardevolle producten te maken, zoals bloempapier, kleurstoffen of desinfectieproducten met sierteelextracten. Dat blijkt uit het rapport ‘Nuttig gebruik van ‘Corona’-overschot sierteelt- en tuinbouwproducten’.

  Het rapport is gemaakt na onderzoek door laboratorium VARTA aan twintig grote sierteeltgewassen, en dan met name op gebied van plantinhoudstoffen. Dit leidde tot enkele nieuwe producten, zoals verschillende soorten bloempapier. Aanleiding voor het onderzoek was de uitbraak van corona in maart 2020. Veel kwalitatief goede planten en bloemen bleef daardoor achter op de kwekerijen. Daarom namen Greenport West-Holland en SIGN het initiatief voor een onderzoek naar hoe deze reststromen ‘gevaloriseerd’ (tot waarde gemaakt) kunnen worden, met als doel dit ook na de lockdown te kunnen doen en daarmee te komen tot nieuwe verdienmodellen.

  Doorontwikkelen

  Het rapport is op een papiersoort gedrukt wat voor 20% uit reststromen van verschillende bloemen is gedrukt; aan de geur van het papier is de herkomst nog ruiken. Een consortium werkt aan het door ontwikkelen van dit product.

  Met een aantal kwekers wordt nog overlegd over de ontwikkeling van andere nieuwe producten. Enkele kwekers gaan experimenteren met voedselveilige kweek van bloemen, waarmee de ontwikkeling van bijproducten veel meer mogelijkheden krijgt. Biobased Greenport West-Holland en VARTA begeleiden de doorontwikkeling van nieuwe producten. Voorbeelden daarvan zijn kleurstoffen uit gerbera’s of celosia, en 3D-printen met biocomposieten van lelievezels. SIGN start ook een vervolgonderzoek naar vezelopslag bij tuinbouwondernemingen.  Willem Kemmers van Biobased Greenport West-Holland: „Dit onderzoek levert waardevolle gewasinformatie die terug is te vinden bij de documenten op www.bioboost-platform.com.”

  Diverse financiers

  Het onderzoek werd gefinancierd door provincie Zuid-Holland, Greenport West-Holland,  Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) en gemeente Westland. Greenport West-Holland is de samenwerking tussen ondernemers, overheden en kennisinstellingen: samen zetten ze zich in voor een duurzame en vitale toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. SIGN werkt aan strategische innovaties voor een vitale sector die bijdraagt aan maatschappelijke opgaven, door het bijeenbrengen en toepassen van nieuwe kennis. In opdracht van SIGN is VARTA recent gestart met een verkenning naar de mogelijkheden van opslag op het tuindersbedrijf, onderdeel van het meerjarige innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2021-2025

  De overhandiging van het rapport gebeurde vrijdag 17 september aan Meindert Stolk (gedeputeerde Zuid-Holland, voorzitter Greenport West-Holland), Albert Abee (wethouder Westland), Adri Bom (voorzitter Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland, SIGN) en Jolanda Heistek (programmadirecteur Greenport West-Holland). Uiterst links Willem Kemmers van Biobased Greenport West-Holland en uiterst recht Charl Goossens van VARTA.
  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties