Verwaarden Groene Reststromen: circulaire samenwerking in Drenthe

  Provincie Drenthe, Waterschap Drents Overijsselse Delta en zeven gemeentes slaan de handen ineen voor het initiatief Verwaarden Groene Reststromen. Doelstelling hiervan is ten eerste om binnen twee jaar een centrale verwerkingslocatie te realiseren voor groene reststromen. Daar moeten onder andere bermgras en rietsluiksel worden verwerkt tot (tussen)product. Bijvoorbeeld groen gas, plaat- en isolatiemateriaal en bodemverbeteraars.

  „In de afgelopen jaren is al uitgebreid onderzoek gedaan naar en getest met de mogelijkheden van verwerking”, aldus Jacob Heitman Directeur van de Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe. „Op fieldlab schaal zijn de resultaten veelbelovend. Nu staan we op het punt om de samenwerking met private verwerkingspartijen aan te gaan om tot daadwerkelijke grootschalige productie en distributie te komen. Ook zijn we nog op zoek naar een geschikte locatie in de regio voor een bermgrashub.” Jaarlijks komt ongeveer 30.000 ton maaisel beschikbaar dat hier verwerkt zou kunnen worden.

  Mes snijdt aan twee kanten

  Verwaarden van groene reststromen zal niet alleen bijdragen aan de circulaire opgave. De partijen zien hierin ook kansen voor de bevordering van bedrijvigheid, innovatie en werkgelegenheid. Wethouder Gerrie Hempen van gemeente De Wolden: „Bermgrasmaaisel is tot op heden een afvalproduct. Het kost de gemeente veel geld om dit af te voeren. Binnenkort krijgen we er een fantastisch product voor terug. Kortom: het is een écht win-win project. De gebiedscoöperatie heeft laten zien dat je door overheid, ondernemers en onderwijs samen te brengen, dergelijke projecten kunt aanzwengelen.”

  Uitdaging

  Dagelijks bestuurslid Hans Wijnen van Waterschap Drents Overijsselse Delta vult aan: „Goed om dit samen met andere partners op te pakken. Een concreet voorbeeld van slim samenwerken in de regio met verschillende partijen en bedrijven. Hierdoor komt voldoende maaisel beschikbaar om economische activiteiten (financieel) mogelijk te maken. Door het maaisel niet meer als afvalstof te zien maar juist als waardevolle grondstof, leveren we een bijdrage aan de circulaire economie. Dat is een belangrijk item op de agenda van het waterschap. Er ligt een uitdaging in het zoeken naar mogelijkheden om grondstofgebruik te verminderen en afvalstoffen circulair in te zetten.”

  Ook wethouders van Westerveld, Midden-Drenthe, Meppel, Hoogeveen, Steenwijkerland, Hardenberg en dagelijks bestuurslid Wijnen van Waterschap Drents Overijsselse Delta hebben de intentieverklaring voor de samenwerking binnen Verwaarden van Groene Reststromen ondertekend. Daarnaast is Rendo als beheerder van het elektriciteits- en gasnet een belangrijke partner. Gedeputeerde Jumelet van de Provincie Drenthe bekrachtigde het officiële moment door een eerste stuk berm symbolisch te maaien.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties