Zijn sommige boomkwekers hobbyisten?

    In mijn vrije tijd ben ik wel eens aan het rommelen in mijn tuin. Dan probeer ik verschillende cultivars met elkaar te kruisen. Mijn plantenliefhebberij heeft vooralsnog geen toonbaar kweekproduct opgeleverd. Iedereen zal meteen begrijpen dat dergelijke veredelingsactiviteiten een pure hobby vormen. Op die manier onderscheidt zich ook het hobbyisme van de professionele boom- en plantensector.

    Een van mijn klanten is vijf jaar geleden voor zichzelf begonnen als plantenkweker. Hij en zijn echtgenote hebben immers een huis met een paar hectare grond er omheen. Die grond leent zich uitstekend voor een mooie kwekerij. Hij heeft zich vijf jaar geleden als kweker ingeschreven bij de kamer van koophandel, laat zich als zodanig zien op beurzen, heeft een zakelijke bankrekening en hij heeft ook een kantoortje bij zijn schuur. Als je er voorbij rijdt dan zie je een bord bij de poort. Dit geeft aan dat daar een plantenkwekerij is gevestigd.

    Vanwege deze gang van zaken en de vele uren die hij jaarlijks in zijn kwekerij steekt, wordt vanaf het begin in zijn aangifte inkomstenbelasting vermeld dat hij zelfstandig ondernemer is. Om de boekhoudkosten aansprekend laag te houden, wordt door ons de jaarrekening in zijn aangifte verwerkt. Wij noemen dat ’een IB-plus’. Vanwege de opstartkosten, afschrijvingen, de lage voorraadwaardering maar met name de financieringsrente, is het bedrijfsresultaat nog niet boven nul uitgekomen.

    In een arrest van de Hoge Raad met betrekking tot een Bed & Breakfast-activiteit, was financieringsrente ook de oorzaak van een structureel negatief resultaat. De slotsom was dat er om die reden geen sprake was van een onderneming. Op grond van dit arrest stelt nu een belastinginspecteur dat deze boomkweker geen ondernemer is, maar een hobbyist! Daardoor zouden de rente- en andere bedrijfskosten niet aftrekbaar zijn. De Belastinginspecteur vindt dat deze activiteit pas in de belastingheffing kan worden betrokken zodra er per saldo een positief resultaat is.

    Deze benadering is naar mijn opvatting onjuist omdat die niet aansluit bij het arrest. Daaruit bleek dat vooraf door de Belastingdienst was afgesproken dat er 7 jaar geprobeerd zou worden een positief resultaat te behalen. In deze situatie was er vooraf niks afgesproken met de Belastingdienst en dus kan deze ondernemer niet zomaar zijn verrekenbare verlies worden ontzegd…..