Droogtemaatregelen blijven van kracht, ondanks regen

  De maatregelen die waterschappen en Rijkswaterstaat tegen de droogte in Nederland hebben getroffen, blijven onverminderd van kracht. De problemen rond de waterkwaliteit, verzilting en natuur, en in de scheepvaart en de landbouw zijn voorlopig nog niet voorbij. De neerslag van afgelopen week heeft de droogtesituatie niet structureel kunnen verbeteren, zo meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW).

  Foto: Shutterstock

  Er zijn weliswaar positieve effecten – zo steeg het waterpeil in het IJsselmeergebied en in een aantal polders – maar op de hogere zandgronden is het effect van de neerslag nauwelijks tot niet te merken, waardoor daar alle maatregelen onverkort van kracht blijven. Ook de negatieve effecten op de landbouw en natuur houden aan.

  Neerslagtekort blijft
  Het neerslagtekort in Nederland is afgenomen tot 294 mm. Het is daarmee iets lager dan het recordjaar 1976. Ondanks de gevallen neerslag in de afgelopen week houdt de droogte de komende periode aan. Voor de komende twee weken worden namelijk waarden rond 305 mm verwacht. In de stroomgebieden van zowel Rijn als Maas (inclusief Nederland) verwacht het KNMI 2 tot 6 mm neerslag in de nacht van 16 op 17 augustus. Vervolgens is het weer enige tijd droog. De komende periode is de temperatuur eerst tussen 20 en 23 °C, waarna deze vervolgens weer geleidelijk zal oplopen.

  Grondwaterstanden zeer laag
  De grondwaterstanden zijn laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Het effect van de droogte is waarneembaar in de metingen van de grondwaterstanden. De meest recente waarnemingen laten in de meeste gevallen een stabilisatie of lichte stijging van de grondwaterstanden zien ten gevolge van de recente neerslag.

  Ondanks de stabilisatie of lichte stijging zijn in de vrij afwaterende gebieden lage tot zeer lage grondwaterstanden waarneembaar, bijvoorbeeld in Oost-Nederland. In gebieden die sterk door het oppervlaktewater worden beïnvloed, bijvoorbeeld het rivierengebied, is de daling gedempt door het beschikbare oppervlaktewater, maar ook op deze locaties komen nu lage tot zeer lage grondwaterstanden voor. Ten slotte komen in gebieden met kwel ook vooral lage tot zeer lage grondwaterstanden voor, en in enkele gevallen een meer gemiddelde grondwaterstand.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties