Hogescholen starten onderzoeksproject duurzaam bosbeheer

  De groene hogescholen hebben samen een begin gemaakt met een nieuw onderzoeksproject naar duurzaam beheer van bossen. In dit project werken Inholland Delft, HAS, Aeres Van Hall Larenstein met elkaar samen. De scholen werken ook met een brede groep die met elkaar het werkveld vertegenwoordigt.

  Externe partijen die aan het project mee gaan werken, zijn onder meer terreinbeheerders, groene adviesorganisaties en personen uit de houtindustrie. Het onderzoek zal onder meer in het Zoetermeerse park Buytenhout plaats vinden. Het nieuwe project is mede mogelijk gemaakt vanuit het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

  Meer in de bossen tussen Zoetermeer en Nootdorp. Hier zal binnen het nieuwe onderzoeksproject onderzoek worden gedaan naar de verschillende functies van bos. Ook wordt er gekeken naar de meest klimaatbestendige manier van bosbeheer.

  Zowel klimaatfunctie als recreatie in bos onderzocht

  Het eerste onderzoek binnen het nieuwe project draagt de naam ‘Vitaal Bos’. Hierbij wordt met name onderzocht hoe een bos met het oog op klimaatbestendigheid het beste kan worden beheerd en ingericht. Het tweede deel van het traject heet ‘Veelzijdig Bos’. Dit onderzoek gaat in op de verschillende functies die bossen kunnen hebben. Klimaatadaptatie is een veelgenoemde functie van bossen, maar recreatie is bijvoorbeeld ook een functie die veel bossen daarnaast hebben.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties