Invoering Omgevingswet schuift weer half jaar op

  De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. Er was al een jaar vertraging, waardoor de wet niet op 1 januari 2021 inging maar naar Nieuwjaarsdag 2022 verschoof. Donderdag liet demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken weten dat de wet nog eens zes maanden later in gaat. De nieuwe ingangsdatum is dus 1 juli 2022.

  Reden voor de nieuwe vertraging is dat de digitale stroomlijning van de lokale overheden langer duurt dan gehoopt. In het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt de onderlinge communicatie van lokale overheden met betrekking tot de Omgevingswet geregeld. Driekwart van de wethouders die in februari aangaven niet op tijd klaar te zijn voor de Omgevingswet, gaf de DSO daarvoor als reden op. Van de respondenten gaf in datzelfde onderzoek 10% aan zelfs liever af te zien van invoering.

  Beperkt gebruik DSO

  Overheden die wel op tijd klaar zijn om het DSO te gebruiken, zullen „slechts beperkt het nieuwe stelsel kunnen benutten” als nog niet alle gemeenten, provincies en waterschappen zo ver zijn, aldus Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer over haar besluit tot uitstel. Bovendien krijgen overheden die langer nodig hebben om het DSO werkend te krijgen „onvoldoende oefentijd” als aan 1 januari 2022 vast wordt gehouden. Nieuw uitstel van de wet is zodoende de beste optie volgens de minister.

  Tijdelijke maatregelen

  Om er zeker van te zijn dat er niet nogmaals uitstel plaats hoeft te vinden, heeft de minister tijdelijke alternatieve maatregelen in het leven geroepen. Deze moeten dienst doen in aanloop naar de daadwerkelijke invoering van de wet. „Behoud van momentum is voor alle partijen van groot belang, zodat het instrumentarium van de Omgevingswet zo snel als mogelijk kan worden ingezet voor de realisatie van belangrijke maatschappelijke opgaven,” schrijft de minister.

  Nieuwe aandachtspunten

  Ondanks dat de nieuwe datum alle lokale overheden voldoende lucht moet geven, voorziet Ollongen aandachtspunten die bij de nieuwe datum komen kijken. In haar brief aan de Kamer wijst zij erop dat 1 juli 2022 maar een paar maanden na de gemeenteraadsverkiezingen valt. Op de nieuw geplande ingangsdatum zitten er dus veel nieuwe, onervaren raadsleden en wethouders. Verder wijst Ollongren erop dat 1 juli aan het begin van de zomerperiode valt. Ze schrijft dat ze in de gaten houdt of er zich tegen die tijd knelpunten voor doen bij de invoering van de wet.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties