Lage gasprijs door ruim aanbod in Europa

  De prijs van daggas lijkt geen bodem te ondervinden en is inmiddels zelf al in de 11 cent per m³ gesignaleerd. In vergelijking met verleden jaar toen het daggas in de zomer juist per dag opliep en zo in de maand mei al de 22 cent per m³ bereikte is dit zeer opmerkelijk. Dat de prijs zo onder druk staat is een gevolg van het ruime aanbod in Europa van pijplijngas vanuit Rusland en Noorwegen in combinatie met de vele LNG transporten naar eveneens Europa. De hoge aanvoer van LNG naar Europa is een gevolg van de lage vraag naar gas in Azië, de prijzen voor LNG-gas in Azië ondervinden een dalende trend waardoor het niet winstgevend is om gas naar Azië te verschepen. De kosten voor EU leveringen zijn lager waardoor hier het aanbod toeneemt. In 2018 blijkt onder meer China zich maximaal bevoorraad te hebben met gas om een koude winter op te kunnen vangen, maar de kou is uitgebleven en de voorraden zitten meer dan vol.

  De koers van het gas voor de lange termijn blijft vooralsnog op een gelijk niveau hangen, de grafiek beweegt zich zijwaarts. Het prijs verschil tussen daggas en lange termijn gas is groot, vroeg of laat zal dit verschil normaal gesproken kleiner moeten worden. De gasbergingen zijn op dit moment in Nederland gevuld tot circa ruim 60% en in Europa tot een krappe 60%, en in het tempo waarmee ze op dit moment gevuld worden kunnen we er vanuit gaan dat ze per eind september volledig vol zullen zijn.

  Verwachting: er zijn op dit moment nog geen signalen die aangeven dat er op korte termijn een wijziging van koers zal plaatsvinden.

  Olieprijzen weer sterk gedaald
  De prijzen voor olie zijn afgelopen week sterk gedaald als gevolg van de marktomstandigheden en de mondiale voorraden. De olievoorraden zijn afgelopen week verder opgelopen, zo bleek uit cijfers van de Energie Informatie Administratie (EIA). Analisten hadden van tevoren een inschatting gemaakt waarin ze aangaven dat de voorraad teruggelopen zou zijn met circa een half miljoen vaten ruwe olie, maar de daadwerkelijke cijfers gaven een stijging van 4,7 miljoen vaten. Ook werd bekend dat de import in Amerika was afgenomen en de benzine voorraden groeiden, hieruit is af te leiden dat er totaal geen olie schaarste is ondanks het uitvallen van productie in Venezuela, Iran, Libië, Nigeria en de productiebeperkende maatregelen van de OPEC en bondgenoten.

  Een tweede sterk prijsdrukkend effect werd veroorzaakt door de verder oplaaiende handelsoorlog tussen China en Amerika. Doordat de beurzen als gevolg van o.a. deze handelsoorlog een stap terug deden, werd ook de koers van olie meegenomen naar een lager niveau. De remming van de mondiale economie zal de vraag naar olie laten afnemen waardoor de druk op de koers zal blijven.

  Verwachting: de koers blijft op dit niveau zolang er geen nieuws over de handelsoorlog en de OPEC zal zijn.

  Spotprijzen elektra op redelijk laag niveau
  De spotprijzen zijn al meerdere maanden van dit jaar op een redelijk laag niveau mede door het ruime aanbod van wind en toenemende aantal uren zon. Hierbij is ook de prijs van kolen aan het dalen evenals de prijs van daggas, beide de grondstof van elektra op de spotmarkt. De lange termijncontracten zijn echter nog altijd van een dermate hoog niveau, onder meer als gevolg van het niveau van CO2 emissierechten en de gasfeatures. De CO2 emissierechten zijn op een hoger niveau dan eigenlijk was verwacht doordat er veel op gespeculeerd wordt omdat het aanbod hiervan kunstmatig wordt afgebouwd. Op het moment dat een harde Brexit zich zou voordoen, kunnen de Britten deze rechten niet meer inkopen en zal er een grote vraaguitval als gevolg optreden. Hierdoor kan de prijs van lange termijn elektra mogelijk een daling laten zien.

  Verwachting: de korte termijn welke afhankelijk is van onder meer daggas zal op het huidige niveau kunnen handhaven en de lange termijn zou licht kunnen dalen als reactie op de koers van CO2 emissierechten.

  Deze update is verzorgd door NIFE Energieadvies.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties