Optimale lichtspectrum alstroemeria nog niet gevonden.

  Het is nog moeilijk een optimaal lichtspectrum te kiezen voor alstroemeria. Vooralsnog kiest men in onderzoek voor het spectrum dat leidt tot de beste bladkwaliteit.

  In het onderzoeksproject ‘LED licht bij zonlicht’ groeiden de alstroemeria’s Forza en Noize onder zeven verschillende lichtspectra. De cultivars werden sinds september 2018 geteeld in potten en al snel na het inzetten van de lichtbehandelingen waren duidelijke verschillen te zien in taklengte en plantopbouw, bladkleur, bladkwaliteit en productie. Bloemtakken werden het langst in de behandelingen met verrood licht. De bladkwaliteit was het beste in de behandeling met 75% rood licht en kleine aandelen blauw, groen en verrood licht. Het aantal geoogste bloemtakken daarentegen was het hoogst in de behandeling waarbij wit licht met een hoog aandeel verrood licht werd gegeven.

  Omdat de effecten van de verschillende spectra zoveel verschil gaven ten aanzien van het aantal geoogste takken, bladkwaliteit en takopbouw, kon geen keuze gemaakt worden voor een optimaal spectrum. Toch moest op basis van deze resultaten een keuze gemaakt worden voor andere grote proef met alstroemeria onder 100% LED.  Voor dat project ‘Alstroemeria: Teelt van de toekomst, dichtbij’ is uiteindelijk gekozen voor goede bladkwaliteit. Dat is realiseerbaar onder een spectrum dat voor 70% uit rood licht bestaat, met daarnaast ongeveer gelijke aandelen blauw, groen en verrood licht.

  Meerjarige vervolgproef

  In de proef ’Alstroemeria – teelt van de toekomst, dichtbij’ is een energie- en teeltconcept opgesteld in overleg met telers. December 2018 begon de teelt. In december 2019 is er een go / no go voor de start van het tweede teeltjaar. De teeltproef duurt twee jaar omdat alstroemeria een meerjarige teelt is (4-6 jaar); het eerste jaar is er nog veel gewasopbouw en is de productie nog niet representatief.

  Het onderzoek wordt uitgevoerd in twee proefkassen van 144 m2 bij WUR in Bleiswijk; Een referentie en ‘een teelt van de toekomst (fossielvrij)’. Elementen hierin zijn o.a. diffuus glas, full led belichting met uitgekiend spectrum, luchtslurven boven het gewas, toepassing warmtepomp voor terugwinning latente warmte (zonder aquifer), dubbel scherm en verneveling. Het lichtspectrum is verkregen door twee bestaande typen LED modules te combineren. In de proef worden productie en takkwaliteit van planten onder dit spectrum vergeleken met een SON-T belichte referentieteelt.

  Gewascoöperatie betaalt mee

  Het verkennende onderzoek in het IDC LED is verricht door Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw in Bleiswijk.Het verkennende onderzoek is gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland binnen het programma Kas als Energiebron, met daarbij een bijdrage in de lampen en de aansturing daarvan van Signify.

  De gewascoöperatie alstroemeria investeert ca. € 50.000,- in het project ’Alstroemeria – teelt van de toekomst, dichtbij’. Philips levert de lampen en Royal Van Zanten en HilverdaKooij het plantmateriaal (in kind totaal € 30.500,-). Vanuit Kas als Energiebron wordt dit voor 100% gefinancierd uit het LNV Proof of Principle budget.

  ICD LED

  In het Innovatie- en Demonstratiecentrum LED belichting (IDC LED) in Bleiswijk wordt onderzoek gedaan naar het beste lichtspectrum voor verschillende gewassen. In het IDC LED worden planten geteeld op tafels onder (bijna) ieder gewenst lichtspectrum. Er werd geteeld onder winterse condities, ofwel ongeveer 80% van het licht komt van de lampen en 20% van de zon. Onderzoek met chrysant in het IDC LED leidde in 2018 tot een keuze voor het spectrum met 100% LED in de proef ’De Perfecte klimaatneutrale chrysant’ bij het IC in Bleiswijk.

   

   

   

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties