Promotieplan potorchidee goedgekeurd

  Telers van potorchidee hebben donderdag 11 oktober ingestemd met een meerjarenplan waarin naast promotie ook duurzaamheid en kwaliteit belangrijke elementen zijn.

  De stemverhouding voor het meerjarenplan potorchidee was 87% voor en 13% tegen. De telers die bij de stemming aanwezig waren, vertegenwoordigden 77,5% van de omzet potorchidee bij Royal FloraHolland. Alle aanvoerders van dit product gaan nu in de periode 2019 t/m 2021 van hun veilingomzet 0,1% afdragen. Grofweg komt dit neer op een totaalbedrag van €480.000 per jaar. Vanuit het Innovatie Fonds Rabobank en de veredelaars komt daar jaarlijks ruim €150.000 bij. Het totaalbudget bedraagt dus ruim zes ton per jaar.

  Geen EU-bijdrage meer

  In de voorgaande promotiecampagne was er bijna een miljoen euro per jaar te besteden bij potorchidee. Toen was de omzet van de productgroep namelijk zo’n 20 miljoen hoger (iets meer aanvoer en vooral hogere prijzen) en kwam er jaarlijks een paar ton steun uit een EU-fonds. De bijdrage vanuit Brussel was welkom en nuttig, maar ook verbonden aan allerlei beperkende voorwaarden en daarom niet meer aangevraagd.

  Bloemenbureau Holland krijgt een belangrijke rol in de promotieplannen 2019-2021, waarvan de details nog nader uitgewerkt gaan worden. Afgesproken is dat het grootste deel van het jaarbudget die periode voor promotie bestemd. De activiteiten richten zich op directe verkoopbevordering in dekernlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland.
  De campagnes sluiten aan bij de bestaande Groeiplatformen in de sector. Generieke campagnes van Bloemenbureau Holland op het Groeiplatform “Interior” worden doorvertaald naar Orchidee-specifieke shopper-activaties op de winkelvloer. Daarvoor worden coalities opgezet met handelspartners, verkooppunten en het nieuwe Activatie Team van Bloemenbureau Holland.

  Duurzaamheid en kwaliteit

  Nieuw is dat voor de thema’s duurzaamheid en kwaliteit komende drie jaar eveneens geld word vrijgemaakt. De productgroep potorchidee wil nog nadrukkelijker inzetten op duurzaamheid en transparantie, getuige de afspraak dat alle telers gaan meedoen aan de systematiek MPS-ProductProof. Kwaliteit van het gewas kan en moet omhoog met toegelaten middelen. Samen met LTO Glaskracht Nederland wordt gewerkt aan een duurzame aanpak van voorname plagen als potworm en fusarium.

  Klok versterken

  Tijdens de productbijeenkomst kwam ook het versterken van de klok ter sprake. De klokprijs van phalaenopsis is de afgelopen weken prima, zelfs hoger dan in 2017, maar dat is verklaarbaar. Vooral een grote order richting retailer Aldi en versnelde afbloei in de warme zomer zorgden namelijk voor schaarste in de markt. Om de prijsvorming op veilingklok structureel te verbeteren, is een werkgroep ingesteld. Een voorstel van die groep is dat telers nu al aangeven hoe hun klokverkoop er in 2019 uit gaat zien. Dan kan daarop geanticipeerd worden in de afzet. Ervaring uit het verleden leert dat bij zo’n 15% afzet via de klok een marktconforme prijsvorming te verwachten is. Het gros van potorchidee moet liefst via dag- en termijnhandel van teler naar klant.

  Momenteel ligt het percentage klok op zo’n 19%. In de periode week 36 t/m 39 was de prijsvorming voor de klok duidelijk beter dan in dezelfde periode 2017. Wellicht is een belangrijke oorzaak dat er toen 15 % minder klokaanvoer was dan vorig jaar.

   

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties