Reddingsoperatie voor zeldzame natuur Beekloop

  Waterschap De Dommel is vorige week in Bergeijk gestart met een reddingsactie in de Beekloop. Daarin staat door regengebrek nauwelijks water meer. Kwetsbare natuur dreigt te verdwijnen als de beek droogvalt.

  De actie bestaat uit het overpompen van grondwater uit twee nabijgelegen grondwaterputten naar de droge beek. Een laagje van enkele centimeters ‘overlevingswater’ geeft de bijzondere soorten in de Beekloop de kans de droogte te doorstaan.

  Indicatie

  Het gaat om zeldzame en beschermde soorten zoals de beekprik, de kwabaal, bepaalde libellen en kokerjuffers. Deze soorten zijn een belangrijke indicatie dat de waterkwaliteit en leefomgeving gunstig zijn. De beekprik bijvoorbeeld is een indicator dat het water en de bodem op die plek gunstig zijn.

  Waterschapsbestuurder Martijn Tholen: „In dit gebied van de Beekloop, op hoge en poreuze zandgronden draait het echt om waterschaarste. Als er nauwelijks regen valt en beken daardoor droogvallen en aanvoer nauwelijks mogelijk is, groeit juist de vraag naar water bij iedereen. Water dat er niet is. Dat is niet eenvoudig op te lossen. Na de zomer gaan we met onze gebiedspartners opnieuw het gebied in om samen te bedenken wat een haalbare waterhuishouding voor de toekomst is.”

  De droogte in het Dommelgebied houdt nog steeds aan. De huidige situatie treedt nu vooral ook op omdat het neerslagtekort van de droge zomer van 2018 in de winter niet is aangevuld. En ook als het de komende weken warmer wordt, kan het neerslagtekort snel oplopen.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties