Telers pakken MPS-Productproof op

  Het aantal deelnemers aan MPS-ProductProof is nog niet groot (82), maar zeer binnenkort komen er 40 telers bij. En telers van potorchidee zijn voornemens om ook deel te nemen.

  Met MPS-Productproof kunnen bedrijven aantonen dat ze bepaalde werkzame stoffen niet gebruiken in hun teelt. Voorwaarde voor deelname is een geldige MPS-ABC kwalificatie. Een pilot met de zogenoemde ‘Add-on’ (toevoeging) ProductProof aan die kwalificatie is in 2016 met 50 telers van diverse sierteeltgewassen, handel, retail en belangenbehartigers afgerond. Die pilot was een gezamenlijk initiatief van Royal FloraHolland, VGB en MPS.

  Op dit moment zijn er 82 deelnemers aan MPS-ProductProof in Nederland, België een Kenia. Veertig telers zijn bezig met het toelatingstraject en sluiten binnenkort aan. De Nederlandse telers van potorchidee gaven onlangs aan dat zij als gewasgroep voorstander zijn van deelname aan MPS-ProductProof. Twaalf van de 58 potorchidee-telers nemen al deel en de rest heeft de ambitie om voor 1 januari 2019 hun voorbeeld te volgen. Enkele telers van potorchidee hebben zich al gemeld bij MPS.

  Zwarte lijst
  Als telers met een geldige MPS-ABC kwalificatie willen deelnemen aan MPS-ProductProof, dan moeten zij eerst 3 maanden een dagregistratie bijhouden. Binnen die worden twee gewasmonsters genomen. Duidelijk moet worden of de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen een wettelijke toelating in hun gewas hebben en niet op de zwarte lijst van MPS staan. Dat is een lijst met werkzame stoffen die voor een MPS-ABC kwalificatie wereldwijd niet zijn toegestaan.

  Kosten
  Deelname aan MPS-ProductProof kost €1.300 in het eerste jaar. Je betaalt niet extra voor controles. Het genoemde bedrag betreft deelname met een product op een locatie. Clusteren van gelijksoortige gewassen per locatie is mogelijk, net als samenvoegen van locaties die dicht bij elkaar liggen en hetzelfde gewas telen. In het eerste jaar worden bij jaarrondgewassen vijf gewasmonsters genomen. Het tweede jaar is de bijdrage €1.050 en zijn er minimaal vier controles. In kortlopende teelten, bijvoorbeeld perkgoed, is het aantal controles lager, net als de kosten. Op verzoek van een retailer kan een extra controle plaatsvinden.
  Deelnemers zijn verplicht om binnen 24 uur na gebruik van een gewasbeschermingsmiddel, dit te registreren. Dan is namelijk altijd bekend wat er is gebeurd op het gewas. Het moment van controle is niet exact bekend bij de teler, wel wordt afgestemd in welke periode ze zullen plaatsvinden.

  ’Rode kaart’
  Mocht uit controles blijken dat er iets mis is, dan wordt als eerste overlegd met de teler. Bij concentraties >0,05 mg/kg is er meestal sprake geweest van een directe toepassing, terwijl bij een gevonden concentratie van 0,01-0,05 mg/kg, de betreffende werkzame stof waarschijnlijk indirect, bijvoorbeeld via slootwater, op het gewas is gekomen. Is er werkelijk iets mis, dan volgt een voor iedereen herkenbare aanmerking, een soort rode kaart.
  MPS heeft wel eens bedrijven tijdelijk geschorst omdat er middelen van de Zwarte Lijst zijn gebruikt, of middelen die niet wettelijk zijn toegelaten in de betreffende teelt.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties