Hortipoint Groen Kennisnet ontsluit kennis groene hogescholen

  Groen Kennisnet ontsluit kennis groene hogescholen

  0

  Informatie over lectoraten in het groene hbo en scripties van studenten zullen binnenkort te vinden zijn op Groen Kennisnet. Dat hebben de vier groene hogescholen en Groen Kennisnet met elkaar afgesproken.

  De groene hbo-instellingen ontwikkelen via hun onderwijs en lectoraten kennis als resultaat van praktijkgericht onderzoek. Het betreft kennis in de vorm van publicaties van lectoren en leden van hun kenniskringen en onderzoeksverslagen/scripties van studenten. Deze kennis is van groot belang voor de professionalisering van docenten en de vernieuwing van onderwijs, maar heeft daarnaast ook haar waarde buiten de schoolmuren voor de beroepspraktijk en de samenleving.

  Open access

  De vier groene hogescholen hebben stappen gezet om hun publicaties Open Access via hun eigen media ter beschikking te stellen. Dit wordt gegenereerd naar verschillende platforms zoals HBO Kennisbank en nu komt daar ook Groen Kennisnet bij. Zo zijn de publicaties van de groene hogescholen beter te vinden in verschillende zoekmachines.

  De hogescholen geven daarmee invulling aan nationaal en EU-beleid en aan de doelstellingen van het Nationaal Plan Open Science van het hoger onderwijs en de onderzoeksinstellingen in Nederland. Daarin is vastgelegd dat alle publicaties van lectoren/(docent-)onderzoekers, docenten en studenten uiterlijk 2020 Open Access beschikbaar moeten zijn.

  Voordelen

  De ontsluiting van deze kennis via Groen Kennisnet past in die afspraak en levert belangrijke voordelen op. In combinatie met de andere collecties kennisbronnen in Groen Kennisnet wordt de kennisdoorstroming in het groen onderwijs en benutting van deze kennis en expertise verbreed en versterkt.

  Voor hogescholen en hun lectoraten draagt deze vorm van kennisverspreiding bij aan hun profilering en de benutting van de door hen ontwikkelde kennis en expertise in het groene domein. Voor docenten (vmbo, mbo en hbo) en studenten (hbo, mbo) levert de toegang tot deze kennisbronnen een bijdrage aan hun professionalisering en ontwikkeling.

  Ralph Mens
  Ralph Mens is sinds 2007 werkzaam bij Hortipoint en is hoofdredacteur van Tuin en Landschap.

  Reageer op dit artikel

  avatar