40 ha uit keuring door water- en hagelschade

Het bestuur van Naktuinbouw heeft besloten om percelen van negen bedrijven uit de keuring te halen vanwege water- en hagelschade.

Woordvoerder Alfred Klaver meldt dat het gaat om totaal 40 ha in Zuidoost-Nederland, met zowel boomkwekerij- als groentegewassen.

Die percelen zijn als verloren beschouwd als gevolg van extreem weer afgelopen juni: door hagelschade en enorme wateroverlast.

Naktuinbouw brengt voor die percelen geen keuringstarieven 2016 in rekening. Het gaat volgens Klaver om een totaalbedrag van circa € 10.000 aan keuringskosten.

De keuringsdienst maakte eerder bekend rekening te houden met getroffen kwekerijen. ’Naktuinbouw leeft met de bedrijven mee en denkt graag mee’, aldus de dienst begin juli.