Aantal vacatures bij boomkwekers loopt op

  In 2017 stonden stonden er bij boomkwekers 510 vacatures uit. In 2018 loopt dit naar verwachting op tot 580. Dit blijkt uit de Colland-Arbeidsmarktmonitor.

  Sinds 2014 wordt iedere twee jaar een uitgebreid Arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd in de sectoren die zijn aangesloten bij Colland Arbeidsmarkt. Het rapport geeft een actueel beeld van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

  Meest opvallende afwijkingen boomkwekerij ten opzichte gehele land- en tuinbouw:

  • Zeer positief beeld van de verwachte omzetontwikkeling
  • Relatief veel jonge en weinig oude werknemers op de loonlijst in vaste dienst
  • Relatief veel werknemers op de loonlijst met een vast dienstverband zonder startkwalificatie
  • Relatief weinig werknemers op de loonlijst met een vast dienstverband met veel ervaring in de sector
  • Werknemers op de loonlijst met een vast contract kennen gemiddeld een korte duur van de werkweek
  • Lage vacaturegraad

  Opvallende uitkomsten gehele land- en tuinbouw:

  • Er zijn volop vacatures in de agrarische en groene sectoren die echter deels moeilijk vervulbaar zijn. Er is een groeiende druk op de arbeidsmarkt. Alle sectoren merken dat de arbeidsmarkt krapper wordt en dat vacatures voor zowel gespecialiseerde functies als seizoenswerk lastiger in te vullen zijn. De sectoren bieden volop kansen voor werk(zoek)enden.
  • Structureel werkten er in 2017 ruim 210.000 mensen in de totale agrarische en groene sectoren. Als de verschillende piekperiodes worden meegeteld, gaat het om 350.000 mensen.
  • In de leeftijdsopbouw van werknemers zijn grote verschillen per afzonderlijk sector. In de sectoren als geheel werken er ten opzichte van de totale Nederlandse arbeidsmarkt meer jongeren (tot en met 24 jaar) met een vast contract. In tegenstelling tot het heersende beeld, is het aandeel oudere werknemers (55 jaar en ouder) met een vast contract juist lager dan op de Nederlandse arbeidsmarkt als geheel.
  • Iets meer dan de helft van de werknemers met een vast contract (53%) heeft een mbo-opleiding, daarvan 2/3 met een opleiding op niveau 3 of 4. Dat aandeel is hoger dan in de totale arbeidsmarkt in Nederland. Bijna een kwart van de werknemers met een vast contract heeft een vmbo-opleiding. Ook dat aandeel is hoger dan in de totale arbeidsmarkt in Nederland.
  • Onder zelfstandigen (bedrijven zonder structureel werknemers in eigen dienst) heeft een ruime meerderheid (58%) een mbo-opleiding, daarvan heeft 84% een opleiding op niveau 3 of 4.
  • In 2017 heeft 25% van de werknemers een opleiding of cursus gevolgd. Als werknemers geen opleiding of cursus hebben gevolgd, betekent dat niet dat zij zich niet ontwikkelen. Werknemers leren ook in de praktijk op hun werkplek.

  Lees hier de complete Colland-Arbeidsmarktmonitor.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties