AgriDirect: ’Glastuinders breiden voor tweede jaar op rij uit’

    Voor het tweede jaar op rij neemt het percentage uitbreidingsplannen onder Nederlandse glastuinders toe. Daarentegen daalt het percentage telers dat wil stoppen. De glastuinbouw lijkt daarmee positiever gestemd dan in voorgaande jaren, zo blijkt uit onderzoek van marketingbureau AgriDirect, waarbij 1.800 telers telefonisch werden geënquêteerd.

    Van alle Nederlandse glastuinders heeft 9,9% uitbreidingsplannen. In 2014 lag dit percentage op 7,7%. Glasgroentetelers zijn dit jaar het meest uitbreidingsbereid (14%). Onder vasteplantentelers is men het minst uitbreidingsbereid (3,5%).

    Ten opzichte van 2015 is sprake van een lager percentage glastuinders met beëindigingsplannen. Van de Nederlandse glastuinders wil 8,5% stoppen of afbouwen. In 2015 was dit nog 9,1%. Vasteplantentelers hebben relatief gezien de meeste beëindigingsplannen (12,3%). Het percentage stoppers is het laagst onder glasgroentetelers (6,2%).

    Op 20,7% van de glastuinbouwbedrijven met een bedrijfshoofd van vijftig jaar of ouder, staat een opvolger klaar om het stokje over te nemen. Op 10% is de opvolger zelfs al in de maatschap opgenomen. Het percentage opvolgers is in de afgelopen jaren licht afgenomen. Vorig jaar rekende 22,2% nog op een opvolger.

    Wim van den Boomen, bestuurslid van LTO Glaskracht Nederland, beaamt dat de sector positiever gestemd is dan enkele jaren geleden. „De uitbreidingsplannen zaten bij enkele glastuinders waarschijnlijk al wat langer in de planning, maar gezien de gesteldheid van de sector waren deze enige tijd uitgesteld. Telers krijgen weer wat meer vertrouwen en beginnen weer te investeren. Er zijn in de sector altijd ups en downs, maar de laatste moeilijke periode heeft helaas wat langer aangehouden. Dat glastuinders nu weer wat meer willen gaan investeren, is een teken dat we weer op de goede weg zijn.”