De Boomkwekerij Nieuws Agro Vertrouwensindex voor het eerst sinds 2013 negatief

Agro Vertrouwensindex voor het eerst sinds 2013 negatief

0

Het vertrouwen van boeren en tuinders is in het eerste kwartaal van 2020 sterk gedaald. Dat blijkt uit de zogenoemde Agro Vertrouwensindex, die met 13,6 punten zakte naar -4. Voor het eerst sinds de metingen in 2013 begonnen, is de index onder het nulpunt gedaald. Vooral onder glastuinders, akkerbouwers, melkveehouders en vollegrondstelers daalde het vertrouwen.

De daling van de Agro Vertrouwensindex is te wijten aan zowel de mindere stemming op het bedrijf als een negatievere verwachting voor de komende 2 à 3 jaar. De index ligt momenteel ook sterk lager dan het langlopende gemiddelde van 14 punten.

Vertrouwen bij glastuinbouwondernemers in vrije val
Het vertrouwen dat glastuinbouwondernemers in hun bedrijf hebben, is in het eerste kwartaal van 2020 met 20 punten gedaald tot -4 punten. De stemmingsindex en de index van de verwachtingen voor de komende 2 à 3 jaar waren voor de ondernemers beide negatief. Samen vormen die indexen de Agro Vertrouwensindex. Uit de verzamelde data blijkt dat bij sierteeltbedrijven het vertrouwen sterker daalt dan bij de glasgroentebedrijven.

Vooral bij glastuinders, en dan vooral hen met sierteelt, is de huidige situatie op het bedrijf (stemmingsindex) sterk negatiever beoordeeld dan in het vierde kwartaal van 2019 (-27 indexpunten). In de vollegrondstuinbouw was de daling -14 punten. De index in de akkerbouw en pluimveehouderij daalde met 5 indexpunten. Alleen in de varkenshouderij waren de meningen positiever dan bij de vorige meting. De stemming van melkveehouders daalde nauwelijks.

541 respondenten
Bovenstaande conclusies volgen uit een enquête die is verstuurd op 6 april en het panel kon tot 26 april zijn mening geven. Er hebben 541 agrarische bedrijven deelgenomen. In de enquête wordt niet gevraagd naar het motief van de gegeven antwoorden. Deze wordt beïnvloed door veel factoren. De impact van de coronacrisis, weersomstandigheden, landbouwbeleid en/of de eigen bedrijfssituatie zijn hier voorbeelden van.
Stemming weergeven
De Agro Vertrouwensindex is ontwikkeld door LTO Nederland, Flynth adviseurs en accountants, en het ministerie van LNV in samenwerking met Wageningen Economic Research. De uitkomst moet beleidsmakers en politici een zo representatief mogelijk beeld geven van de stemming onder ondernemers in de land- en tuinbouw.

De enquête voor het samenstellen van de Agro Vertrouwensindex wordt sinds 2013 viermaal per jaar gehouden. Voor het eerst is hij nu onder het nulpunt. De Topsector Agro&Food draagt financieel bij aan deze index. De volledige resultaten staan op agrimatie.nl

Hans Neefjes
Hoofdredacteur Hans Neefjes is sinds december 1999 werkzaam bij het Vakblad voor de Bloemisterij.

Reageer op dit artikel

avatar