De Boomkwekerij Areaal boomkwekerij en aantal kwekerijen neemt verder af

  Areaal boomkwekerij en aantal kwekerijen neemt verder af

  0

  Het areaal boomkwekerij daalt na enkele jaren van stabilisatie verder. Voor het eerst telt de sector in de open grond minder dan 17.000 ha. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor 2017.

  In 2012 werd er op exact 17.000 ha grond boomkwekerijgewassen geteeld. De jaren erna steeg het licht 17.710 ha in 2015. Sindsdien is een neerwaartse lijn ingezet tot 16.970 ha in 2017.

  Er zijn wel opmerkelijke verschillen per teelt in de boomkwekerij. Gewassen waarin het de laatste jaren economisch zwaar is geweest nemen in 2017 ten opzichte van 2016 allemaal in areaal af: Bos- en haagplantsoen levert 120 ha in;  rozen zakt weg naar een laagterecord van 360 ha; vaste planten duikelt met maar liefst 180 ha tot 1550 ha.

  Daar staat tegenover dat er teelten zijn die ook ondanks de magere jaren de weg omhoog vinden. In 2017 staat er 40 ha meer laanbomen in de Nederlandse volle grond, en sierconiferen groeien met niet minder dan 100 ha.

  De Buxusteelt lijkt zijn dieptepunt nog niet te hebben bereikt. In 2017 is er nog 1050 ha over. In 2014 was dat nog ruim 1500 ha. Afgelopen jaar haakte er opnieuw 110 ha af.

  Ook de boomkwekerij onder glas ontsnapt niet aan de krimp. Het CBS telt nog 400 ha boomkwekerijgewassen en vaste planten onder glas; 60 minder dan een jaar er voor.

  Aantal bedrijven daalt hard

  Ook het aantal bedrijven actief in de boomkwekerij daalt nog gestaag. In 2017 zijn er volgens de officiële cijfers van het CBS nog 2970 boomkwekerijen actief (daarin worden ook bedrijven met kleine hoeveelheden boomkwekerijgewassen naast een hoofdteelt meegeteld; het aantal puur gespecialiseerde boomkwekerijen is dus kleiner). Dat zijn er 100 minder dan in 2016 en 360 minder dan in 2012. Daarbij moet worden opgemerkt dat het aantal ondernemingen in 2015 kortstondig met bijna 200 ha is gegroeid. Een mogelijke verklaring voor deze tijdelijke trendbreuk is de verandering van de Europese regels voor ondersteuning waarbij boomkwekerij-areaal in aanmerking kwam voor een areaaltoeslag. Na 2015 is de dalende lijn weer onverkort doorgezet.

  De grootste daling noteren Buxus (-60 bedrijven), sierheesters en klimplanten (-40 bedrijven) en vaste planten (-40 bedrijven).  Alleen het aantal laanbomenkwekerijen neemt in 2017 toe met 10 bedrijven.

  Wim du Mortier
  Wim du Mortier, coördinator Hortipoint Mediaproducties

  Reageer op dit artikel

  avatar