Belangenbehartiging rozen gesplitst

Bestuur en leden van de LTO Cultuurgroep rozen en rozenonderstammen hebben besloten zelfstandig verder te gaan en secretariële ondersteuning onder te brengen bij handelsbond Anthos. LTO gaat verder met ’Cultuurgroep 2.0’.

Het cultuurgroepbestuur en de LTO Vakgroep Bomen en Vaste planten hadden al geruime tijd meningsverschillen over de belangenbehartiging. Die verschillen bleken uiteindelijk niet op te lossen, waarna het bestuur besloot met Anthos te overleggen.

Anthos-secretaris Leon Smet bevestigt dat het cultuurgroepbestuur toenadering heeft gezocht. Met ondersteuning van Anthos wil dat bestuur aandacht geven aan thema’s als promotie, onderzoek en krachtenbundeling in de rozenketen, aldus voorzitter Hetty Crooijmans.

Reactie vakgroep

De LTO Vakgroep is teleurgesteld in het besluit van bestuur en leden. De vakgroep gaat echter door met belangenbehartiging voor alle LTO-leden met rozen en -onderstammen. Daartoe hield de vakgroep afgelopen maandag een bijeenkomst in Roermond.

Vakgroepvoorzitter Henk Raaijmakers wees kwekers erop dat ze lid zijn van LLTB, ZLTO of LTO Noord, niet van de cultuurgroep als deze zelfstandig doorgaat.

Op de bijeenkomst is besloten dat de LTO Vakgroep in het voorjaar nogmaals drie bijeenkomsten organiseert voor rozenkwekers. Onder begeleiding van een deskundige worden dan lijnen voor de toekomst uitgestippeld. De LTO Cultuurgroep blijft bij LTO, aldus Raaijmakers.

Lees meer over de splitsing in de belangenbehartiging in De Boomkwekerij nr. 4.