‘Belangrijkste is nu snel een stabiel kabinet’

  VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland willen dat er zo snel mogelijk een nieuw kabinet komt. „Hoewel het kabinet in de Miljoenennota enkele goede eerste stappen zet om meer te investeren in bijvoorbeeld klimaat en wonen staat het meeste beleid vrijwel stil. We kunnen ons dit niet permitteren gelet op de grote vraagstukken waar ons land voor staat,” aldus de ondernemersorganisaties.

  Volgens de ondernemersorganisaties bevat de nieuwe Rijksbegroting weinig echte verrassingen. Positief is dat het kabinet wel al extra geld uittrekt voor nieuwe duurzame energieprojecten (waterstof, warmte), dat er meer hulp komt bij onrendabele investeringen (SDE++) en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Ook wordt extra geld vrijgemaakt voor de aanschaf van duurzame bestelauto’s voor bijvoorbeeld het mkb. Hier pleiten de ondernemersorganisaties al langer voor als onderdeel van hun bredere Klimaatpakket.

  Ondernemersorganisaties zijn niet blij met de stilstand van beleid in Den Haag en het uitblijven van nieuwe plannen. (Foto: Ministerie van Financiën / Martijn Beekman)

  Beleidsmachine tot stilstand 

  Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: „Helaas is de Haagse beleidsmachine na zes maanden formeren tot stilstand gekomen. Wij merken dat nu elke dag in de praktijk. En voor een demissionair kabinet kun je de Miljoenennota best beleidsrijk noemen, maar voor de grote vraagstukken waar ons land voor staat is €100 miljoen per jaar voor het woningvraagstuk en €400 miljoen per jaar voor het klimaat onvoldoende. Bovendien gebeurt aan het meest urgente grote vraagstuk, stikstof, nog niets.”

  Krapte arbeidsmarkt

  Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: „Komend jaar staat voor het mkb in het teken van herstel en groei. Eén van de voorwaarden daarvoor is dat bedrijven genoeg mensen hebben. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om gericht beleid. Zo moet het aantrekkelijker worden om te gaan werken én om meer te werken. Ook moet de productiviteit omhoog met extra investeringen in innovatie en digitalisering.”

  Grote opgaven

  Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland: „We missen een gevoel van urgentie in deze begroting. De agrarische inkomens staan onder druk, het wordt steeds moeilijker om werknemers te vinden en te huisvesten, en we staan voor grote opgaven op het gebied van stikstof, klimaat en waterkwaliteit. Onze ondernemers dragen oplossingen aan maar Den Haag blijft achter. Dat zorgt voor onzekerheid. Wij dagen het kabinet daarom uit nu echt aan de slag te gaan met onze voorstellen voor verdienvermogen en verduurzaming, en het komende jaar géén beleid te maken dat boeren en tuinders meer geld kost dan het oplevert.”

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties