Belangstelling voor 115 PT-onderwerpen

De 43 gegadigden voor de activiteiten van het Productschap Tuinbouw (PT) blijken voor in totaal 115 onderwerpen belangstelling te hebben. Dat werd dinsdag 4 juni bekend gemaakt in de commissie Sierteelt & Groen.

Tot de belangstellenden behoren iVerde, het nieuwe promotieplatform van de boomkwekerijsector, en de Vakgroep Bomen en Vaste planten (LTO). Er zal de komende weken een selectie worden gemaakt uit de kandidaten. Het PT besluit in zijn vergadering van 25 juni met wie verder zal worden gegaan voor een overdracht van taken.

Tijdens de commissievergadering van Sierteelt & Groen werd ingestemd met de afhandeling van de heffingen voor diverse sectoren. Voor boomkwekers betekent het dat ze over de jaren 2012 en 2013 niks meer hoeven af te dragen aan het PT.