Bionext overhandigt ’octrooipetitie’ aan Europarlementariërs

Op 26 mei heeft Bionext de petitie ‘Hart voor biodiversiteit, geen octrooi op leven’ aan de Nederlandse Europarlementariërs in Brussel overhandigd. Ruim 17.000 mensen ondersteunen de oproep om de Europese octrooiwetgeving aan te passen.

Door aanpassing van de octrooiwetgeving hoopt Bionext dat veredelaars en agrariërs weer vrij kunnen beschikken over erfelijke eigenschappen van planten en dieren voor de ontwikkeling van nieuwe rassen. Nu kunnen deze eigenschappen via een octrooi geclaimd worden.
Een internationale coalitie van maatschappelijke organisaties en brancheorganisaties, waar Bionext deel van uitmaakt, strijdt tegen octrooien op eigenschappen van planten omdat deze de innovatie in de veredeling beperken. Maaike Raaijmakers van Bionext: „Door de octrooien zal de diversiteit aan rassen voor de voedselproductie afnemen en dat leidt tot minder keuze voor veredelaars, boeren en consumenten. Op termijn komt hierdoor de voedselzekerheid in gevaar.”

’Octrooien remmen innovatie’

„Octrooien op genen remmen de innovatie, zorgen voor duurder plantmateriaal en concentreren steeds meer marktmacht bij enkele multinationals”, betoogde voorzitter van LTO Glaskracht Nico Van Ruiten.
„Voor planten en zaden biedt het Europese kwekersrecht voldoende mogelijkheden om investeringen in rasontwikkeling terug te verdienen”, vervolgde de LTO-voorzitter zijn betoog. De rasinnovatie wordt namelijk bij kwekersrecht niet geremd. Dit omdat er een uitgebreide kwekersvrijstelling in zit die het elke veredelaar mogelijk maakt om de beste en nieuwste rassen te gebruiken om mee verder te kruisen. Ook Plantum, VBN en DPA hebben dit standpunt. Peter van der Pol (Schoneveld Twello) maakte de Europarlementariërs duidelijk welke negatieve effecten het octrooirecht in de veredelingspraktijk heeft op onder meer sierteeltgewassen.