Boeren gebruiken bomen als veevoer

Steeds meer Nederlandse boeren zetten bomen in hun bedrijfsvoering in als voedsel voor dieren. Op een symposium over deze zogeheten agroforestry is een speciaal kennisnetwerk opgericht.

Het netwerk heet EURAF Nederland en valt onder de European Agroforestry Association. Boeren, landschapsbeheerders, bosbouwers, beleidsmedewerkers en onderzoekers werken in dit netwerk samen om innovatieve toepassingen van boomteelt te implementeren op agrarische bedrijven. Daarbij probeert EURAF subsidies te regelen voor de aanplant en het onderhoud van bomen.

Op het symposium ’Bomen over Bomen’, dat woensdag in Bunschoten werd gehouden ter afsluiting van het Praktijknetwerk Voederbomen, werden de nieuwste toepassingen van bomen in de landbouw gepresenteerd.

Zo kan een geiten- of melkveebedrijf goed wilgen gebruiken. Takken zijn voor geiten een belangrijke bron van eiwitten, bladeren voor koeien. Zulke voederbomen kunnen vers worden gevoerd of ingekuild. Daarnaast kunnen houtsnippers dienen voor energieopwekking of als strooisel in stallen.

Door bomen op diverse manier te gebruiken ontstaat er meerwaarde per hectare landbouwgrond. Die waarde uit zich in een betere opbrengst, een beter dierenwelzijn, een fraaier landschap en meer biodiversiteit.

Betrokken organisaties bij agroforestry in Nederland zijn het Louis Bolk Instituut, stichting Duinboeren en Brabants Landschap.

Foto: Louis Bolk Instituut