’Boomkwekerij móet meeliften op hulp aan andere sectoren’

„De boomkwekerijsector mag dan in verhouding een relatief kleine sector zijn. Als het over noodhulp in verband met het coronavirus gaat, moet deze meeliften op bijvoorbeeld de groente- en sierteeltsector.” Dat zegt Henk Westerhof, voorzitter van handelsbond Anthos.

Maandagochtend schoof Westerhof namens Anthos aan bij een branchebreed overleg met vertegenwoordigers uit onder andere de sierteelt, groentebranche, Rabobank en diverse Greenports. Een van de doelstellingen van het overleg was om de problemen van de sectoren in kaart te brengen en met elkaar na te denken over oplossingen.

„Ik heb gepleit dat mogelijke oplossingen sierteeltbreed gelden; dus voor bloemen en planten, bollen én boomkwekerijproducten. De boomkwekerijsector is in verhouding met bijvoorbeeld de groente- en sierteeltsector relatief klein, maar eventuele noodhulp moet 1 op 1 gelden.”

Henk Westerhof: „Als ik vandaag iets over omzetverlies zeg, is dat morgen alweer achterhaald.” Foto: Arno Engels

Problemen door corona zijn volgens Westerhof in de voedingstuinbouw minder acuut dan in de sierteeltsector. Ook op de aanlegmarkt zijn volgens hem de problemen niet direct alarmerend. Voor alle sectoren geldt dat de problemen zich met name concentreren op arbeid en omzetverlies.

Polen gaan terug

„Bij arbeid speelt de mogelijkheid voor bedrijven om gebruik te kunnen maken van arbeidstijdverkorting. Tegelijkertijd zitten er in verhouding al veel mensen thuis wat het soms lastiger maakt om werk gedaan te krijgen. Daarbij hoor ik geluiden dat Polen in grote getalen teruggaan naar hun land omdat ze bang zijn dat dat anders binnenkort niet meer kunnen.”

Over omzetverlies in de boomkwekerijsector is volgens Westerhof nog veel onduidelijk. „Als ik vandaag daar iets over zeg, is dat morgen alweer achterhaald. De geluiden over grote buitenlandse retailers die hun deuren voor bloemen- en planten sluiten, zorgen voor veel onzekerheid. Áls dat zo is, dan is er echt sprake van een dramatische klap voor de sector. Verder zijn er geluiden dat consumenten – als ze toch thuis moeten blijven – wellicht vaker de tuin in gaan. Maar ik denk dat dat maar een deel van de waarheid is. Ik denk dat veel consumenten openbare plekken zullen mijden. Maar dat laatste is ook mede afhankelijk van wat de overheid hierover communiceert.”

Op de langere termijn ziet Westerhof nog een nadeel van de huidige situatie. „Bij corona gaat het weliswaar niet om een virus bij planten, maar ik denk dat sommige landen hierin toch een reden zien om in de toekomst kritischer te kijken naar de toegang van plantmateriaal. Daarmee kan de huidige situatie ook op de lange termijn een negatief effect hebben op de handel in boomkwekerijproducten.”

’We kunnen niets doen aan de markt’

Over de rol van brancheorganisatie Anthos, zegt Westerhof. „We kunnen niets doen aan de markt. Wat we wel kunnen doen is ons sterk maken voor onze leden, door ze te informeren over voorwaarden. Bijvoorbeeld over het noodfonds van de overheid van €90 miljard. Onder welke voorwaarden kunnen onze leden daarvan gebruik maken? Ook maken we ons sterk om bijvoorbeeld bij banken, belastingdienst en energiebedrijven te pleiten voor uitgebreidere mogelijkheden van uitstel van betaling.”

 

 

 

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties