Boomkwekerij verdient flink minder in 2013

Ten opzichte van 2012 hebben boomkwekers in 2013 gemiddeld een kwart minder verdiend. Toch springen de kwekers er binnen de agrarische sector met een gemiddeld inkomen van €41.000 per onbetaalde arbeidsjaareenheid ook weer niet slecht uit.

Dat inkomen van €41.000 uit het bedrijf is slechts €1.000 minder dan gemiddeld genomen in de hele agrarische sector is verdiend het afgelopen jaar. In de hele Nederlandse land- en tuinbouw daalt het inkomen in 2013 licht met zo’n €2.000. Bij de boomkwekers ging het veel harder achteruit: €15.000 minder dan in 2012. Dat blijkt uit ramingen van het Landbouw Economisch Instituut die woensdag 18 december werden bekendgemaakt.

Hoewel exacte gegevens in de boomkwekerij ontbreken, neemt het LEI aan dat er een enorm verschil in inkomen bestaat tussen bedrijven. Ondernemerschap en ‘pech of geluk’ kunnen daar beslissende factoren in zijn.

De oorzaak voor de scherpe daling van het inkomen van boomkwekers ligt in lagere opbrengsten. Het LEI verwijst naar in de branche bekende oorzaken: het lange koude voorjaar deelde een klap uit aan met name die bedrijven die het van de verkoop in de eerste twee kwartalen moeten hebben. Ook in de zomer en herfst bleven de prijzen in dit segment matig. Een compensatie voor het slechte voorjaar kwam er in elk geval niet.

Slecht laanbomenjaar
Volgens het LEI zijn de matig tot slechte opbrengsten voor laan- en parkbomenbedrijven te wijten aan bezuinigingen bij overheden. Ook de uitval door de strenge winter van 10 tot 20% deed een duit in het zakje. Niet alleen ten opzichte van 2012 was het in de laanbomen een matig jaar, ook wanneer naar een langere termijn wordt gekeken is dit geen jaar om over naar huis te schrijven.

In de teelt van vaste planten, rozen en vruchtbomen waren de opbrengsten stabiel en ook over een langere periode bekeken volgens het LEI ‘redelijk’.

Rentabiliteit
Voor elke €100 aan kosten is gemiddeld €95 verdiend in de boomkwekerij, berekent het LEI. De rentabiliteit daalde ten opzichte van 2012 zodoende met 5%. Die daling komt vooral door de lagere opbrengsten. De kosten waren volgens het rekeninstituut redelijk stabiel. Plantmateriaal en arbeid zijn de voornaamste kostenposten in de boomkwekerij.

Minder bedrijven
In 2013 is het aantal boomkwekerijbedrijven met maar liefst 6% afgenomen, blijkt uit de cijfers van het LEI. Het totale areaal is daarentegen gelijk gebleven. De schaalvergroting houdt dus aan in de sector. Het gemiddelde areaal per bedrijf is nu 5,3 ha.