Boomkwekerijkippen kunnen een bedrijfswoning opleveren

In een lichtgrijs verleden ben ik door een ledenvergadering van een bond van pluimveehouders gebombardeerd tot erevoorzitter. Weliswaar voel ik mij te jong voor een dergelijk serieus ambt, maar het is mij overkomen.

Een bijkomstigheid is dat ik sindsdien als pluimvee-expert wordt benaderd. Bedenk dat ik alleen hobbymatig een stelletje scharrelende raskippen in mijn tuin heb.

Eén van de onderwerpen, die ik op allerlei plaatsen in Nederland heb bevochten, is het aantal stuks pluimvee dat hobbymatig gehouden mocht worden. Veel gemeentes stellen daaraan strikte grenzen. Zodra bepaalde aantallen worden overschreden, wordt dat vaak opgevat als een bedrijfsmatige activiteit.

Bij te krappe aantallen werden in een enkel geval deze criteria door rechters of de Raad van State van tafel geveegd. Dat heeft geleid tot jurisprudentie.

In alle eerlijkheid moet ik bekennen dat niet altijd succes werd geboekt. Gemeenteambtenaren hebben waarschijnlijk diverse keren geglimlacht als beslist werd dat een aantal van vijftig hobbykippen als bedrijfsmatig moest worden aangemerkt. Dagen na zo’n uitspraak werd er kippensoep gegeten of halve hanen.

Inmiddels ben ik door mijn kippenpassie betrokken bij enkele pilotprojecten in de boomteelt. Kippen worden ingezet als goedkope bestrijders van onkruid en ongedierte. Zolang roofvogels en vossen wegblijven, lijkt dit in sommige teelten met enkele specifieke kippenrassen te werken. De eerste resultaten zijn bemoedigend omdat behalve onkruid ook schadelijke insecten milieuvriendelijk worden opgevreten. Als gevolg van deze projecten blijkt dat de rechtspraak ten aanzien van de hobbykippen een aardige keerzijde kan hebben.

Gemeentes moeten voor het welslagen van deze projecten een bouwvergunning verstrekken voor een hok voor circa 250 stuks pluimvee. In een aantal gevallen hebben boomkwekers hiervoor een bouwvergunning gekregen. Zodra de kippen tussen de planten of bomen rondom hun nieuwe behuizing rondscharrelden, is in sommige situaties daarbij een bouwvergunning voor een bedrijfswoning aangevraagd! Vanwege het door de gemeente gestelde bedrijfsmatige karakter van deze pluimveehouderij konden zij vervolgens meewerken aan de verstrekking van die bouwvergunning. Het lijkt te mooi om waar te zijn. Daar konden niet alle ambtenaren mee lachen, maar ik wel. Laat de kippen maar scharrelen en wie het laatst lacht….  die eet zo nu en dan kippensoep.