Boskoop inventariseert punten rond wateroverlast

Stichting Belangenhartiging Greenport Boskoop is volop bezig met het inventariseren van knelpunten op Boskoopse bedrijven, als gevolg van de vele neerslag vorige week maandag. Daarmee gaat de stichting in gesprek met Rijnland.

De stichting heeft al diverse signalen ontvangen van boomkwekers uit de regio. Bestuurslid Henk van der Smit vertelde dinsdagavond, aan het begin van een excursie bij bedrijven aan de Insteek, de grote lijnen.

Zo heeft een aantal kwekers kritiek op het Hoogheemraadschap van Rijnland, omdat deze in hun ogen te laat zou hebben ingegrepen. Kwekers hadden bijvoorbeeld al vroeg op maandagmorgen een stijgend slootpeil gemeld. In de namiddag kwam iemand van Rijnland ter plekke de situatie bekijken.

Vooral rond blokbemaling speelden er problemen. Zulke bemaling vindt plaats in lagere polderdelen die vroeger nog veehouderij waren, en nu boomkwekerij. De waterkeringen waren daar niet in orde, meent Van der Smit. „Dan kan je wel extra pompcapaciteit inzetten, maar zonder keringen stroomt het water dan naar lagere delen van polders.”

De wateroverlast toonde daarnaast aan dat klimaatverandering serieus moet worden genomen, aldus Van der Smit. „Jaren geleden werd in deze regio nog gedacht: klimaatverandering, dat is maar een extra bui. Maar nu hebben we geleerd dat onze regio, met al zijn sloten, toch heel kwetsbaar is als er veel regen in korte tijd valt.”

Calamiteitenberging
Er zal meer waterberging nodig zijn. „Tien jaar geleden waren er plannen om bepaalde polders in onze regio aan te wijzen voor calamiteitenberging. Die plannen zijn wat weggeëbt, maar wij willen ze opnieuw bespreken met Rijnland”, aldus Van der Smit.

Het is nog niet bekend wanneer Stichting Belangenhartiging Greenport Boskoop om de tafel kan gaan met Rijnland. De stichting roept intussen kwekers op om schade in beeld te brengen en te melden bij het waterschap.