Boskoop streeft naar de one-stop-shop van Europa

Greenport Regio Boskoop wil over vijf jaar dé toonaangevende one-stop-shop van Europa zijn voor boomkwekerijproducten. Om dat bereiken zijn wel drie doorbraken noodzakelijk.

Donderdag op Plantarium werd de Economische Strategie 2020 voor Greenport Regio Boskoop (kortweg ESV2020) gepresenteerd. Dat gebeurde tijdens een speciale bijeenkomst ’s middags in het Rabo Café.

Krachtige samenwerking

De drie doorbraken die nodig zijn om de grote ambitie waar te maken, hebben alledrie samenwerking als rode draad. Er zijn op de eerste plaats sterke ondernemers en krachtige samenwerking noodzakelijk binnen de regio. Alleen samen kun je je gezamenlijke en individuele marktpositie vergroten, aldus de betrokkenen.

Innovatie- en conceptcentrum

Voor een one-stop-shop is op de tweede plaats een etalageruimte noodzakelijk. In Boskoop zijn plannen voor de realisatie van een Green Innovation & Concept Center. Dit moet een ontmoetingsplek worden tussen kwekers, klanten en andere verwanten aan de greenport. Niet alleen professionals, maar ook particuliere tuinliefhebbers.

Sterkere handel en logistiek

De derde doorbraak die als noodzakelijk wordt gezien, is het versterken van de ruimte, de logistiek, de handel en verbindingen ertussen. Om de regio verder te ontwikkelen, hoeven kleinschaligheid en grote diversiteit van de Boskoopse sector geen drempels te zijn, aldus de betrokkenen.

De strategie is gebaseerd op gesprekken, bijeenkomsten en discussies met totaal 150 ondernemers en organisaties in het boomkwekerijcluster en buiten regio Boskoop. Dit is afgelopen jaar begeleid door bureau Berenschot.

De strategie is opgesteld in opdracht van Greenport Regio Boskoop, waarin bedrijfsleven en overheden reeds samenwerken. De strategie wordt ondersteund door de Rabobank; grootste financierder van het Boskoopse bedrijfsleven.