‘Btw-verhoging desastreus voor sierteelt’

LTO Nederland ageert fel tegen het voornemen van het Kabinet om bij een komende belastinghervorming het lage btw-tarief van 6% te schrappen.

In een persverklaring wijst LTO erop dat uit onderzoek is gebleken dat het verhogen van de btw op sierteeltproducten naar 21% duizenden banen in de sierteelt en honderden miljoenen omzet gaat kosten. Niet alleen omdat dit in de verkoop in Nederland zijn effect zal hebben, maar vooral ook omdat de discussie over het lage btw-tarief op sierteeltproducten in andere EU-landen weer op de agenda zal komen te staan. „Waarschijnlijk zal in Duitsland, onze belangrijkste afzetmarkt, deze discussie nu weer opnieuw gaan spelen. Met alle risico’s voor de dalende vraag naar sierteeltproducten”, legt voorzitter Nico van Ruiten van LTO Glaskracht Nederland uit. En dat is desastreus voor de sierteelt, meent LTO.

Speeltuin
Voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland vindt dat het voorstel indruist tegen het noodzakelijke economisch herstel en behoud van werkgelegenheid. Hij benadrukt het standpunt van de gezamenlijke werkgevers, dat Haagse meevallers vooral moeten worden gebruikt om het verschil in bruto-netto-inkomens voor werkenden te verkleinen. „Maak van een belastinghervorming geen politieke speeltuin die de concurrentiepositie van Nederland schaadt”, benadrukt hij.