Buitenlandse appelonderstammen doen niet onder voor ‘M 9’

De productie van ‘Elstar’ op nieuwe onderstammen uit Amerika en Polen is vergelijkbaar, en wellicht iets hoger, dan de productie op de gebruikelijke onderstam ‘M 9’. Dat beeld is naar voren gekomen na vier proefjaren bij PPO Fruit.

Vijf onderstammen lieten deze goede productieresultaten zien: ’G 11’ en ’G 41’ uit Amerika, en ’P 59’, ’P 60’ en ’P 67’ uit Polen. Er was nog een Poolse onderstam beproefd, ’P 66’, maar deze bleef achter in groei en productie. Dit kwam waarschijnlijk door een ziekte in de bomen.

Uit het onderzoek bleek tevens dat ’G 11’ en ’G 41’ geen wortelvelden vertoonden en zeer glad vergroeiden met ’Elstar’. Deze twee onderstammen gaven bovendien een hoger gemiddeld vruchtgewicht dan ’M 9’. Verder gaf ’G 41’ bij een iets hogere productie meer goed gekleurde vruchten (ofwel meer blos) dan ’M 9’.

Of de buitenlandse onderstammen ook echt geschikt zijn als alternatief voor ’M 9’, is volgens PPO nog niet goed te zeggen. De proefopzet was namelijk beperkt en de proefduur relatief kort. Er is vervolgonderzoek nodig om bijvoorbeeld te kunnen bepalen hoe tolerant de onderstammen zijn tegen herinplantziekte en wortelhalsrot.

De Amerikaanse onderstammen zijn afkomstig uit het veredelingsprogramma van Cornell University in Geneva. Doel hiervan is onderstammen te ontwikkelen die resistent zijn tegen bacterievuur en Phytophthora. De Poolse onderstammen komen uit het veredelingsprogramma van Research Institute of Horticulture in Skierniewice. Dit is vooral gericht op het ontwikkelen van vorstresistente onderstammen.

Het onderzoek bij PPO Fruit is vanuit de boomkwekerijsector gefinancierd door het Productschap Tuinbouw. Hier is het volledige onderzoeksrapport te downloaden.