CNV koerst aan op ’tussen-cao’

Het CNV wil graag een tussentijdse cao afsluiten. Dat geeft werkgevers en werknemers de kans te werken aan vernieuwingen in de afspraken over arbeidsvoorwaarden zonder dat er een langere cao-loze periode ontstaat.

Deze week wordt voor het eerst officieel overlegd tussen werkgevers en werknemers over een nieuwe cao voor de open teelten. De huidige cao loopt op 30 juni af.

Het CNV zal daar opnieuw voorstellen een ’tussen-cao’ af te sluiten. De inhoud zou dan vrijwel gelijk moeten zijn aan de huidige cao. Dat schept tijd om te onderhandelen over modernisering van de cao maar ook om oplossingen te vinden voor de problemem die voortvloeien uit de Wet Werk en Zekerheid.

Fundamenteel
Bij het tot stand komen van de huidige cao hebben werkgevers aangegeven dat zij graag een modernisering van de cao zien. En eigenlijk geen cao meer willen afsluiten zonder fundamentele aanpassingen. Ook in de boomkwekerij is met de achterban overlegd wat de wensen zijn rond de arbeidsvoorwaarden.

Nog cao?
Het CNV wil ook graag van de werkgevers horen welke sectoren binnen de open teelten nog een cao willen afsluiten. Zoals bekend bestaan er verschillende belangen tussen sectoren en zijn de wensen niet altijd eenvoudig op een lijn te brengen. De vollegrondsgroente- en fruitteelt bijvoorbeeld maken veel gebruik van seizoensarbeiders.