CTGB ziet opmars van groene middelen

Afgelopen jaar heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) drie ’groene’ werkzame stoffen beoordeeld. In 2016 verwacht het college het dubbele aantal te beoordelen.

Deze tendens sluit aan bij het rijksbeleid, dat inzet op verdere verduurzaming en innovatie van gewasbeschermingsmiddelen.

In totaal beoordeelde het Ctgb in 2015 ruim honderd middelen. Van de nieuwe gewasbeschermingsmiddelen werd 84% toegelaten, van de biociden 92%. In circa de helft van de toelatingen bracht het college wijzigingen aan in het door de producent voorgestelde gebruik. Deze wijzigingen hebben onder meer betrekking op de dosering, toepassingsfrequentie, verpakking en inperkingen.

Bezwaren vooral tegen neonicotinoïden
Het aantal ingediende bezwaren tegen besluiten van het Ctgb daalde met 15%. Het merendeel van de bezwaren gaat over middelen op basis van neonicotinoïden en metam-natrium.

Bron: Vakblad voor de Bloemisterij