’De KVBC kan meer voor het vak betekenen’

De boomkwekerijsector zou meer gebruik moeten maken van de kennis van de KVBC, meent oud-voorzitter Dick Nieuwesteeg. „KVBC kan veel meer dan alleen het keuren van nieuw sortiment. Helaas wordt daar door de sector te weinig gebruik van gemaakt.”

Bij de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) zit enorm veel kennis van het boomkwekerijsortiment. Kennis die nu vooral wordt ingezet voor het keuren van nieuwe soorten op tentoonstellingen en bij veldkeuringen. Vorig jaar werd de KVBC door LTO benaderd voor hulp in de discussie rond de zogenaamde invasieve exoten. De sortimentsvereniging voorziet LTO van informatie over het belang en de groeiwijze van de soorten die op de onderzoekslijsten van de Europese Unie staan. „Maar wij kunnen kwekers ook helpen bij de zoektocht naar alternatieven als bepaalde soorten bijvoorbeeld niet langer gekweekt mogen worden”, zo vertelt Dick Nieuwesteeg in het interview in De Boomkwekerij 5 van vrijdag 3 maart.

Nieuwesteeg betreurt het dat kwekers de KVBC vooral als keuringsinstantie zien. „Wij kunnen zoveel meer voor de sector betekenen. Wij kunnen kwekers helpen bij het zoeken naar nieuwe soorten, maar ook bij het zoeken naar soorten die conceptmatig in de markt gezet kunnen worden of bij de educatie van het sortiment.”