Directeur Baas: ‘Levering aan Praktiker en Max Bahr komt voor Plantarium weer op gang’

De handel op Praktiker en Max Bahr zal een paar weken stoppen. In die tijd zoekt het in geldnood verkerende moederbedrijf Praktiker AG naarstig naar externe investeerders. Voor Plantarium kan Baas Plantenservice echter weer tuinplanten leveren, verwacht directeur Ad van de Wijdeven.

De Duitse bouwmarktketens, die allebei surseance hebben aangevraagd, proberen zo snel mogelijk cash binnen te krijgen. „Dat is niet met hamers en boren, maar met planten”, aldus Van de Wijdeven. „Met planten krijgen ze namelijk sneller bezoekers in de winkels – dat is altijd al het standaarddoel geweest van Praktiker en Max Bahr.”

Volgens Van de Wijdeven wordt bij moederbedrijf Praktiker AG met man en macht gewerkt om de goederenstroom weer op gang te krijgen. „De kans dat er externe investeerders komen, is vele malen groter dan dat er concurrenten komen. De bedoeling is namelijk dat de ketens in hun geheel worden overgenomen.”

Na Praktiker moest ook Max Bahr uitstel van betaling aanvragen, omdat een grote kredietverzekeraar geen verzekering wilde geven voor nieuwe leveringen van goederen. Een Oostenrijkse bank die een groot belang heeft binnen Praktiker AG, was daartoe wel bereid, aldus Van de Wijdeven. „De afspraak onder kredietverzekeraars en banken is echter: of samen of niet.”

Er kwam een groter risico te liggen bij Max Bahr, omdat 54 winkels van Praktiker – vanwege de reorganisatie bij deze keten – al zijn omgebouwd tot Max Bahr. Juridisch staan die winkels echter nog onder Praktiker, aldus Van de Wijdeven. „Max Bahr kon dat risico niet langer aan.”

Niemand had verwacht dat het probleem bij Praktiker AG zijn weerslag zou hebben op Max Bahr. „Ook niemand op het allerhoogste niveau bij het moederbedrijf”, aldus Van de Wijdeven. „Omdat de formule Max Bahr succesvol is.”